Vykročiť vo viere

BCC kázeň týždňa

Dnešnú kázeň priniesol vzácny hosť zo zboru Apoštolskej cirkvi v Novom meste nad Váhom, Matúš Moyzes. Matúš nás povzbudil slovom z tretej kapitoly knihy Jozua, kde sa napĺňa dlho očakávaný moment pre Izraelský národ, a to je ich fyzický vstup do zasľúbenej zeme. Preto, aby sme mohli vstúpiť do Božích zasľúbení pre náš život potrebujeme aj my niečo urobiť. Matúš na úvod hovorí svedectvo o Božom zabezpečení v oblasti novej budovy pre zbor. Nechajte povzbudiť svoju vieru aj skrze túto inšpiratívnu kázeň.