Výročná správa

Správa o finančnom hospodárení CityChurch.

Milá CityChurch rodina,

Oslovujeme Vás ako domácich zboru CityChurch, s finančnou správou za rok 2022. Sme vďační Bohu za tento rok, hoci, podobne ako posledné roky, bol iný, ako sme si mysleli alebo očakávali. Bol to rok, keď sme sa mohli opäť pravidelne stretávať bez obmedzení. Z tohto pohľadu, to bol rok viacerých radostí a požehnaní. Opäť sa zaplnila budova na Sreznevského i v Pezinku. Rástla účasť na bohoslužbách, poriadali sme tábory a viacenré ďalšie aktivity. To, čo sme nečakali, bolo náhle vypuknutie vojny na Ukrajine, viaceré vážne zdravotné problémy a niektoré iné výzvy, ktorým sme v tomto roku čelili. V tom všetkom sme nesmierne hrdí na našu CityChurch rodinu a na to, ako zareagovala na potrebu pomáhať – či uprostred krízy na Ukrajine, či s inými potrebami. V určitých momentoch sme popri tom cítili výzvu pokryť náš štandardný chod. Avšak, vďaka Bohu aj všetkým vám, ktorí ste súčasťou pravidelného prispievania, zvládli sme to.

Posielame Vám finančné zhodnotenie roka 2022. Je to sumár príjmov a výdajov. Ako v ňom budete vidieť, k nášmu úsiliu sa významne pridala aj organizácia Samaritan’s Purse, ktorá nám veľmi pomohla vo financovaní aktivít pre Ukrajinu. Detailnejšie jednotlivé príjmy a výdaje môžete vidieť v priloženej finančnej správe. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, či položiť nám doplňujúce otázky, vítame ich a pozývame Vás osloviť nás v súvislosti s nimi.

Následne, účtovná firma, ktorá spravuje naše učtovníctvo, spraví komplexný hospodársky výsledok, ten ďalej prejde revíziou, a napokon bude podané daňové priznanie.

Ďakujeme Vám!

Pavol Zsolnai
za CityChurch tím