Výročná správa

Správa o finančnom hospodárení CityChurch.

Milá CityChurch rodina,

Oslovujeme Vás ako domácich CityChurch rodiny s finančnou správou za rok 2021. Sme vďační Bohu za tento rok, hoci nebol ľahký. Takmer polovicu roka sme sa nemohli stretávať na pravidelných bohoslužbách. Bol to rok sťahovania sa z Istropolisu, vzácneho detského či Widelife tábora, ale aj pokračujúceho budovania našej lokality v Pezinku. To, že sme nemohli byť spolu, samozrejme, malo dopad na našu službu v mnohých aspektoch.

Posielame Vám finančné zhodnotenie roka. Ako v ňom môžete vidieť – vďaka všetkým Vám a vďaka Božej milosti – sme minulý rok skončili s prebytkom. To, že sme sa nevedeli stretávať, ovplyvnilo veľmi výrazne aj zbierky počas bohoslužieb. O to viac sme si vážili, že viacerí začali využívať možnosť prispievať na účet. Každý, čo i malý príspevok, predstavoval veľký rozdiel. Boli sme požehnaní niekoľkými jedinečnými darmi. Zároveň sme sa snažili hospodáriť veľmi šetrne. Naše náklady boli nižšie, ako predpokladal rozpočet. Vďaka tomu bolo naše hospodárenie plusové. Detailnejšie je to vyjadrené v priloženej finančnej správe, ktorá je sumárom príjmov a výdajov za rok 2021. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, či položiť nám doplňujúce otázky, vítame ich a pozývame Vás osloviť nás s nimi.

Ďakujeme Vám!

Pavol Zsolnai
za CityChurch tím