Výročná správa

Správa o finančnom hospodárení CityChurch za rok 2020.

Drahá rodina všetkých lokalít CityChurch a priatelia,

prinášame Vám správu o finančnom hospodárení CityChurch za rok 2020, ktorá odzrkadľuje bežné hospodárenie všetkých lokalít v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Chceme byť čo najtransparentnejší a zúčtovateľní voči Vám všetkým. Sme vďační za každé jedno euro, ktoré sme mohli použiť na budovanie Božieho kráľovstva. Ďakujeme za Vašu štedrosť, aj napriek tak náročnému roku.