ŽALM 103 – NEZABÚDAJ NA BOŽIE POŽEHNANIA

BCC kázeň týždňa

Prinášame deviatu kázeň z letnej série kázní „ŽALMY – VÝŠINAMI A ÚDOLIAMI ŽIVOTA„. Dnešnú kázeň priniesol vzácny hosť z Nórska, Karl Axel Mentzoni. Tak často nám v živote ťažké okolnosti a situácie bránia v tom, aby sme vzdávali chválu Bohu. Hovoríme si, že „keď sa budem mať lepšie, tak potom“. Ale Dávid hovorí svojej vlastnej duši „dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabúdaj na nijaké z jeho požehnaní“. Vypočujte si silný životný príbeh, ktorý s nami náš hosť zdieľa v tejto kázni.