ŽALM 92 – AKO NÁJSŤ A TVORIŤ DOMOV

BCC kázeň týždňa

Prinášame tretiu kázeň z letnej série kázní „ŽALMY – VÝŠINAMI A ÚDOLIAMI ŽIVOTA„. Jazyk, ktorým hovoria biblické Žalmy je veľmi často plný prirovnaní. Posledné verše žalmu 92 nie sú výnimkou. Žalmista prirovnáva život človeka ku stromu a dôležitosti byť zasadený na správnom mieste. Hovorí veľmi špecificky o tom, že „ten, ktorý je zasadený v dome Hospodinovom bude rásť“. V kontexte Novej zmluvy je dom Hospodinov práve cirkev. V tejto kázni hovorí Michal Apetauer o tom, ako je dôležité budovať cirkev, kde budú môcť ľudia prísť, zapustiť korene a rásť.