Dôležité informácie z lokalít CityChurch

Milá CityChurch rodina,

teším sa z mnohých dobrých zážitkov a svedectiev, ktoré sme zažili počas leta, predovšetkým z toho, že sme opäť vo všetkých lokalitách mohli byť spolu na bohoslužbách, a tiež, že sme mohli poriadať tábory. S očakávaním vstupujeme do nového školského roka. Dovoľte mi, v súvislosti s ním, pár dôležitých informácií:

 

1. Nová séria kázní: Tu som doma

 

 

Hoci sme si to už dlhšie uvedomovali, uplynulé obdobie, počas ktorého sme nemohli byť spolu, nám ešte viac ukázalo, aké dôležité je pre cirkev žiť ako rodina. Teda, vedieť o sebe, poznať sa navzájom, každý byť na svojom mieste a vzájomne si slúžiť. V septembri vo všetkých lokalitách hovoríme na tému, Tu som doma, v ktorej chceme zdieľať svoje srdce i porozumenie o tom, čo znamená “byť doma” v CityChurch. Zároveň Vás pozveme k tomu, aby ste nám potvrdili túto skutočnosť, ak sa tu cítite doma. Nechceme sa uspokojiť s ničím menej, ako je to, že náš domov bude tým najlepším miestom, a že sa na tom všetci spoločne podieľame. Sme presvedčení, že takto si budeme oveľa lepšie vzájomne slúžiť. Toto vyjadrenie budete môcť robiť vo svojich lokalitách vždy po skončení bohoslužieb.

 

2. Bohoslužby v bratislavskej lokalite: každú 3. nedeľu popoludní

Keďže v priestoroch Martidomu, kde sa v nedeľu stretávame, majú domáci každú tretiu nedeľu doobeda vlastný program, naše bohoslužby sú presunuté na popoludnie. Rozmýšľame, ako ich urobiť jedinečnými, ako zapojiť mladšiu generáciu, prípadne pozvať hostí – všetko postupne oznámime.

V každom prípade, už v najbližšiu nedeľu – 19. septembra – budeme mať v Bratislave bohoslužby o 16.30h.

 

3. Bohoslužby vzhľadom na epidemickú situáciu

Je našou túžbou i hodnotou vo všetkých lokalitách byť prezenčne spolu na bohoslužbách tak dlho, ako to bude možné. Podľa aktuálnej situácie budeme upravovať formát bohoslužieb. Nevylučujeme prípadnú potrebu registrácie, a môžu byť nevyhnutné aj dve bohoslužby. Rozhodnutia budeme robiť podľa aktuálnych regulácií. Prosím, sledujte naše komunikačné kanály, aby ste vedeli kedy, kde, a za akých podmienok sa stretávame.

Nech nás Boh vedie a používa.

Za celý tím CityChurch,
Pasho