Finančná správa

Správa o finančnom hospodárení lokalít CityChurch za rok 2023.