Podporte našu víziu

Veríme, že lokálne cirkevné spoločenstvo má nezmazateľný prínos pre komunitu a mesto.
Váš dar nám pomáha meniť našu víziu na realitu.
Každé Euro je cenné. Vopred Vám ďakujeme.

"Lebo ak je ochotná vôľa, Boh prijme, čo človek má, nežiada to, čo nemá."

Naše číslA účtOV IBAN

BEŽNÝ ÚČET NA DESIATKY A DARY

SK70 1100 0000 0026 6500 0039

STAVEBNÝ ÚČET

SK10 1100 0000 0026 6000 0187

PLATBA POMOCOU QR KÓDU
V MOBILNEJ APLIKÁCII
VAŠEJ BANKY

PLATBA POMOCOU
APLIKÁCIE VIAMO
NA MOBILNÉ ČÍSLO

0905 486 792