Podporte našu víziu.

Veríme, že lokálne cirkevné spoločenstvo má nezmazateľný prínos pre komunitu a mesto.
Váš dar nám pomáha meniť našu víziu na realitu.
Vopred Vám ďakujeme.

"Lebo ak je ochotná vôľa, Boh prijme, čo človek má, nežiada to, čo nemá."

Naše číslo účtu IBAN:

SK70 1100 0000 0026 6500 0039

PLATBA POMOCOU QR KÓDU

PLATBA CEZ

0905 486 792

X