Podporte našu víziu

Veríme, že lokálne cirkevné spoločenstvo má nezmazateľný prínos pre komunitu a mesto.
Váš dar nám pomáha meniť našu víziu na realitu.
Každé Euro je cenné. Vopred Vám ďakujeme.

"Lebo ak je ochotná vôľa, Boh prijme, čo človek má, nežiada to, čo nemá."

je niekoľko spôsobov, ako prispieť.

1. Prevodom na náš účet v TatraBanke

Naše číslo účtu IBAN:

SK70 1100 0000 0026 6500 0039

2. Pomocou QR kódu v mobilnej aplikácii vašej banky

3. cez aplikíciu VIAMO na naše mobilné číslo

Naše mobilné číslo:

+421 905 486 792

CityChurch Global Missions

podporme spoločne aj misiu na Slovensku a v zahraničí

Našu misijnú činnosť môžete podporiť priamo na vyhradený účet dvoma jednoduchými spôsobmi.

1. Prevodom na vyhradený účet v TatraBanke s poznámkou "CC Bratislava"

Naše číslo misijného účtu IBAN:

SK49 1100 0000 0029 4646 2213

2. Pomocou QR kódu v mobilnej aplikácii vašej banky