Naše hodnoty

Základné piliere kultúry,
ktorú v našom spoločenstve budujeme a šírime ďalej.

Autentické prijatie

Každý človek túži v živote zažiť autentické prijatie, bez ohľadu na okolnosti či situácie.
Želáme si byť prijatí takí, akí sme.
Rimanom 15:7

Premieňajúca Prítomnosť

Uprostred každodenného života chceme zažívať premieňajúcu prítomnosť Boha, ktorý má moc meniť ľudské srdcia.
Rimanom 8:11

Inšpirujúca zrozumiteľnosť

Chceme komunikovať nemenné Božie pravdy inšpirujúcou zrozumiteľnosťou, ktorá motivuje k zmenám, rozhodnutiam a krokom vpred.
1. Korintským 9:19-23

Inovatívna excelentnosť

Usilujeme sa o inovatívnu excelentnosť pretože vieme, že Boh si zaslúži naše najlepšie a my chceme reprezentovať jeho kráľovstvo najlepšie, ako vieme.
Matúš 5:16