Naše hodnoty

Základné piliere kultúry,
ktorú v našom spoločenstve budujeme a šírime ďalej.

Prijatie

Vďaka prijatiu, ktoré nám Boh v Kristovi ponúka, prijímame iných.
Rimanom 15:7

Prítomnosť Božia

Túžba po nadprirodzenom Božom pôsobení v každom z nás a cez nás.
Rimanom 8:11

Zrozumiteľnosť

Komunikovanie nemenných Biblických právd zrozumiteľným spôsobom.
1. Korintským 9:19-23

Progres

Celoživotný postoj napredovania v každej oblasti nášho života.
1. Timotejovi 4:15

Excelentnosť

Dávame to najlepšie čo v danom momente máme, lebo aj Boh dal to najlepšie nám.
Matúš 5:16