Archív kázní

Vyhľadať
Boží paradox je, že s Ním je 90% viac ako 100% bez Neho. Rovnako snaha o udržanie balancu v živote nefunguje cez sústredenie sa na seba a odstrihnutie všetkého čo si vyžaduje môj čas, angaživanosť či úprimnosť, ale naopak cez odovzdanie sa v rôznych oblastiach. Vypočujte si ďalšiu kázeň zo série: Ako nevyhorieť?
Skôr ako sme poznali syndróm vyhorenia, pred viac ako tritisíc rokmi, horel na púšti ker, ktorý neprestal horieť. Mojžiš, ktorý vtedy asi zažíval niečo ako osobné vyhorenie, sa rozhodol prísť k nemu a zistiť ako je možné, že ten krík horí a predsa nevyhorí. Jeho život, ale aj život celého Božieho ľudu sa odvtedy zmenil. O približne 1400 rokov neskôr bol Pavol v rímskom väzení a čakal na finálny rozsudok. V druhom líste Timotejovi píše svojmu blízkemu mladému priateľovi Timotejovi a vyzýva ho, aby roznecoval oheň Božieho obdarovania. A opäť raz to má potenciál zmeniť život mnohých. Ako sa dá roznecovať takýto oheň v našom bežnom živote, o tom je prvá kázeň našej série: Ako nevyhorieť, ktorá je štúdium tohto druhého Pavlovho listu.
V záverečnej kázni zo série "Záleží na hriechu" sa spolu pozrieme na koncept pokánia - odvrátenia sa od hriechu, ktoré nám umožní žit víťazný život a naplno vstúpiť do skvelých Božích povolaní.
V svete plnom pokušení je výzvou žiť podľa Božích zásad. Ako zostať verní svojej viere a zároveň byť svetlom pre ostatných? Aké sú riziká izolácie či prispôsobenia sa hriešnemu prostrediu? Pokračovanie série o hriechu je aj pre teba.
Je možné nehrešiť? Je! Ak si prial obeť Pána Ježiša, už nie si otrok hriechu! Ak chodíš Duchom tak nerobíš skutky tela! Sme svätý Boží v procese posvätenia. Vypočuj si dnešnú kázeň zo sérii: Záleží na hriechu?
Boh chce priniesť riešenie pre našu hriešnosť, avšak nerobí to tak, ako by sme si to predstavovali, alebo ako tomu často veríme. On nás hľadá, chce prísť a zachrániť nás. Kým my sme stratení vo svojom hriechu, On koná ako matka, ktorá prejavuje láskavosť, milosť a lásku.
Záleží vôbec v dnešnej postmodernej relativistickej dobe na hriechu? Čo vlastne je hriech a čo spôsobuje. Hriech nie je slovo, ktoré patrí len do cirkvi. Pôvodné výrazy, ktoré prekladáme ako hriech, boli bežné spoločenské výrazy. To, čo znamenali, nám odkrýva podstatu hriechu a môžeme o tom počuť v tejto kázni. Mohli by sme to povedať aj takto: ak by bol život telom, tak hriech je smrteľný jed, ktorý s úsmevom prehĺtaš. Ak by bol život počítačom, tak hriech je fatálny vírus, ktorý sa rozšíri a zničí jeho software a potom aj hardware. Hriech je to, čo náš život okráda a ničí. Problémom je, že hoci vieme, že hriech nám ubližujte a oddeľuje nás od Boha, aj tak radi predstierame, že nás sa netýka.
Apoštol Peter vo svojom liste (1Pet 2kap) prirovnáva veriacich k živým kameňom, ktoré budujú duchovný dom. Naše spoločenstvo nie je o budove v ktorej sa stretávame, ale o ľudoch ktorý ho tvoria. V tejto diskusii vyjadria svoj názor pozvaný hostia - domáci spoločenstva CityChurch Bratislava. Nahliadni do ich sŕdc a nechaj sa povzbudiť na svojej ceste za Bohom!
Život nám niekedy prináša nečakané výzvy a prekážky. Hovorievame, že naše plány nám nevyšli. Boh však nikdy nie je zaskočený. Všetkým nám dal sny, talenty a chce ich použiť. Jeho láska ku nám sa nezmenší, ani vtedy, keď mi prípadne zlyháme. Náš hosť nás previedol príbehom biblického Jozefa. Muža, ktorý mal veľké sny, ale tie veľmi rýchlo stroskotali. Jozef však je príbehom muža z ktorého vedeli strhnúť jeho farebný plášť, teda jeho ideály, ale nevedeli z neho strhnúť Božiu priazeň. Boh nás vedie životom a nemá na mysli len nás, ale aj mnohých ďalších, ktorých chce cez nás požehnať. Boží plán je vždy väčší ako naša aktuálna situácia.