Archív kázní

Hovoriť o pokoji v dobe najväčšieho zhonu vianočných príprav sa môže zdať kontroverzné. Ale len na prvý pohľad. Boží plán pre Tvoj a môj život je pokoj. Pokoj je nielen zasľúbením, ale aj našou zodpovednosťou. O tom, ako neprehliadnuteľný pokoj mení uhol nášho pohľadu na situácie, v ktorých sa nachádzame a ako pokoj môže inšpitovať naše okolie budeme hovoriť v dnešnom zamyslení.
Podľa výskumu Brene Brown je najväčšou potrebou človeka potreba po spojení s druhými. To, čo nám však vo vytváraní vzťahových prepojení bráni, je pocit hanby. Adam a Eva ho zažili ako prví, keď sa rozhodli neposlúchnuť Boha. Ich prvotným inštiktom bolo, že sa začali skrývať jeden pred druhým a tiež pred Stvoriteľom. Hanba je intenzívny bolestivý pocit založený na viere v to, že keďže sme zlí, nie sme hodní lásky, prepojenia ani niekam patriť. Čo s tým robiť? Ako prežiť slobodu od hanby a vydať sa s Ježišom na cestu od hanby k prepojeniu? Aj o tom je toto nedeľné vyučovanie…
Cesta od „ja” ku „my” býva niekedy veľmi dlhá. Až keď ju však prejdeme, zistíme ako veľmi to stálo za to. Až neuveriteľne často nachádzame v biblických záznamoch o živote prvej cirkvi slovo, ktoré inak bežne až tak často nepoužívame, a to je slovo „navzájom”. Dnes sa s našim hosťom pozrieme na 4 prekážky, ktoré nám často bránia vstúpiť do tohto tak jedinečného sveta kresťanského tajomstva vzájomného obohatenia sa.
Najväčšie svedectvá a najlepšie príbehy sa dejú vtedy, ked vstaneme z gauča a opustíme svoju konfortnú zónu. Inšpirujte sa touto kázňou a vykročte k skutkom, ktoré má Boh pre Vás pripravené.
Hoci bolesť nebola súčasťou Božieho zámeru pre život, hriech spôsobil, že sa rodíme do sveta, v ktorom je bolesť. Jób, ale i pisatelia Žalmov o nej neuveriteľne otvorene hovoria. Prorok Izaiáš nám zas zvestuje, že Syn Boží prišiel, aby niesol našu bolesť a na posledných stránkach nám Písmo víťazne oznamuje, že smerujeme k momentu, keď bolesť už nebude. Bolesť má svoj začiatok a má svoj koniec. Bolesť je signál, že niečo nejde dobre. Môže byť fyzická, bytostná, psychická, duchovná. Bolesť môže byť neznesiteľná, ak v nej ostaneme izolovaní jeden od druhého a od Boha. ...
Spoznanie svojej identity má rozhodujúci vplyv na život každého z nás. Náš hosť – Jozef Brenkus nás dnes pozval k Božiemu pohľadu na stvorenie človeka a tiež k návratu k našej skutočnej identite. Budeme počuť, čo to znamená, že sme stvorení na Boží obraz a prečo potrebujeme Boží reštart. Poodhalíme tajomstvo toho, ako môžeme vo svojom živote rozvinúť plný potenciál. Je to cesta od zdanlivej sebestačnosti k zmocňujúcemu partnerstvu.
Skutky apoštolov nám zaznamenávajú fascinujúce momenty zo života prvej cirkvi. Dozvedáme sa o tom, ako žili. Jeden zo záznamov v Skutkoch 2 popisuje štyri špecifické veci, ktoré prvá cirkev robila. V dnešnej kázni si všimneme dve z nich: spoločenstvo a to, čo Písmo nazýva lámaním chleba. O spoločenstve v cirkvi často hovoríme veľmi nadľahčenie. Keď však Biblia spomína spoločenstvo, myslí tým niečo väčšie a hlbšie. Používa pritom špeciálny pojem koinonia. ...
Doba v ktorej žijeme je pohnutá, ale predsa existuje pevný bod, na ktorom môžeme v živote stavať. V Biblii je Boh opakovane prirovnaný k skale. Ježiš v jednej chvíli porozprával svojim učeníkom podobenstvo o dvoch staviteľoch. Jeden vedel o tejto skale a postavil svoj dom na tejto skale. Nie vždy je to ľahké. Ale ako ukazuje aj tento príbeh, oplatí sa to. Lebo búrky do nášho života prídu. Náš vzácny hosť – John Bean hovoril o tom, ako to prakticky urobiť.