Kazateľ: Michal Kopanič

Michal Kopanič

Kedy ak len nie dnes

V poslednom zamyslení zo série “Obnova” sa pozrieme na záver Nehemiášovej misie návratu zo zajatia, výstavby hradieb a chrámu, ktoré umožnili izraelskému národu opätovne vybudovať vzťah s Bohom. Nehemiášov príchod do mesta bol predzvesťou iného príchodu, ktorý sa odohral o niekoľko sto rokov neskôr na rovnakom mieste, keď Ježiš na palmovú nedeľu slávne vstúpil do Jeruzalema. I keď bol jeho príchod iný, prináša rovnakú správu. Tak, ako pred dvetisíc rokmi, nám dáva príležitosť obnoviť náš vzťah s Bohom – kedy inokedy, ak len nie dnes…

Vypočuť kázeň »
Michal Kopanič

NajVIAC

V túto predsviatočnú nedeľu sa pozrieme na príbeh biblických mudrcov, hľadajúcich odpovede a očakávajúcich uspokojenie svojej bádateľskej zvedavosti či posilnenie politického vplyvu. Namiesto toho stretávajú Spasiteľa, ktorý mení ich perspektívu a pozýva na novú cestu. Dnes, po dvetisíc rokoch, stojíme pred rovnakou výzvou. Sme pripravení stretnúť Spasiteľa a dovoliť mu zmeniť našu perspektívu a pozvat nás na no novú cestu.?

Vypočuť kázeň »
Michal Kopanič

Stádo

V ďalšom zamyslení zo série „Pozvaní“ sa pozrieme bližšie na prirovnanie cirkvi k stádu. Stádo oviec pre nás často evokuje anonymnú a bezduchú masu. Nič však nie je ďalej od pravdy. Ovce majú mimoriadne rozvinutý zmysel pre orientáciu, rozpoznávanie hlasov a tvárí, skupinovú inteligenciu a pre výchovu mláďat. A taká je aj cirkev v obraze stáda. Je priestorom, kde môžeme stretnúť a spoznať Ježiša, poskytuje nám bezpečný priestor pre rast a tiež platformu, kde môžeme pomáhať a slúžiť iným.

Vypočuť kázeň »
Michal Kopanič

Keď ide opäť o všetko

V ostatnej časti série o kresťanoch v exile sa opäť stretávame s Danielom – veteránom, ktorý má za sebou množstvo zápasov, kedy bol jeho život v ohrození. Tak ako Daniel, aj my sa často nachádzame v situáciách, kedy sa kompromis javí jednoduchšou a bezpečnejšou cestou. Ale tak ako v prípade Daniela, aj náš postoj vo chvíľach skúšky môže byť svedectvom pre ľudí okolo nás, alebo súčasťou našej prípravy pre nové obdobie.

Vypočuť kázeň »
Michal Kopanič

Keď je nič viac ako všetko

V pokračovaní letnej série “o ničom” sa pozrieme bližšie na jeden z najcitovanejších textov Biblie. Dávid v Žalme 23 vyjadruje neotrasiteľné presvedčenie, že Bôh je pánom každej situácie, a že všetko, čím v živote prechádzame nám bude slúžiť na dobré. Učí nás byť vďačnými za každých okolností a tiež, že túžba “mať všetko” vedie k sklamaniu a nedostatku, zakiaľčo postoj “nič mi nechýba” prináša pokoj, naplnenie a v konečnom dôsledku hojnosť.

Vypočuť kázeň »
Michal Kopanič

Buď požehnaný, aby si bol požehnaním

Bôh v svojej štedrosti požehnal človeka. Požehnanie ale nie je len darom. Je našou zodpovednosťou priniesť ho do svojho okolia. A tak, ako Pavol a Sílas, Corrie ten Boom, alebo Nick Vujicic, schopnosť priniesť požehnanie nestrácame napriek nepriaznivým okolnostiam, či trápeniu. Práve naopak.

Vypočuť kázeň »
Michal Kopanič

Užitočný

Odpovede na zdanlivo jednoduché otázky bývajú veľmi zložité a často vyžadujú, aby sme sa vrátili na úplný začiatok. Tak tomu bude aj v našej najnovšej sérii “Užitočný-užitoční.” Na to, aby sme porozumeli podstate Božieho povolania k užitočnosti, musíme najskôr pochopiť s akým zámerom Boh stvoril svet a človeka. Na biblickom príklade Dávida sa spolu pozrieme, čo to presne znamená, a aké požehnanie prináša byť užitočným pre seba, pre spoločenstvo a pre svet okolo nás.

Vypočuť kázeň »
Michal Kopanič

Neprehliadnuteľný pokoj

Hovoriť o pokoji v dobe najväčšieho zhonu vianočných príprav sa môže zdať kontroverzné. Ale len na prvý pohľad. Boží plán pre Tvoj a môj život je pokoj. Pokoj je nielen zasľúbením, ale aj našou zodpovednosťou. O tom, ako neprehliadnuteľný pokoj mení uhol nášho pohľadu na situácie, v ktorých sa nachádzame a ako pokoj môže inšpitovať naše okolie budeme hovoriť v dnešnom zamyslení.

Vypočuť kázeň »
Michal Kopanič

Ak niekto prichádza ku mne

V závere 14-tej kapitoly evanjelia podľa Lukáša nachádzame Ježiša v situácii, kedy ho nasleduje veľký dav. Z kontextu je zrejmé, že je to dav zvedavcov najmä z radov farizejov, ktorí v Ježišovi vidia možno potenciálneho vodcu protirímskeho povstania, zaujímavého učiteľa, rozhodne však nie Božieho syna a Spasiteľa. Ježiš, vidiac ich motívy sa k nim obracia, snáď až nečakane tvrdo. …

Vypočuť kázeň »