Stádo

Zo série kázní:

V ďalšom zamyslení zo série „Pozvaní“ sa pozrieme bližšie na prirovnanie cirkvi k stádu. Stádo oviec pre nás často evokuje anonymnú a bezduchú masu. Nič však nie je ďalej od pravdy. Ovce majú mimoriadne rozvinutý zmysel pre orientáciu, rozpoznávanie hlasov a tvárí, skupinovú inteligenciu a pre výchovu mláďat. A taká je aj cirkev v obraze stáda. Je priestorom, kde môžeme stretnúť a spoznať Ježiša, poskytuje nám bezpečný priestor pre rast a tiež platformu, kde môžeme pomáhať a slúžiť iným.