Spoločenstvo

Zo série kázní:

Písmo nám poskytuje obraz cirkvi, ako spoločenstva svätých. Spoločenstvo svätých je zažívanie intímnej komunity medzi veriacimi navzájom a s Bohom. Prežívať koinóniu svätých nie je lacné, stojí našu lásku a pokoru. Táto láska a pokora sa prejavuje službou jedni k druhým.