Sme tu preto, aby boli Božou láskou skrze nás menené životy ľudí.

Biblia

Veríme, že Biblia je Božie slovo. Bola písaná niekoľkými autormi pod inšpiráciou Svätého Ducha, je pravdivá a použiteľná pre každodenný život.

Jediný Boh

Veríme, že existuje jediný Boh, ktorý je Stvoriteľom všetkých vecí. Zjavuje sa v troch osobách. Boh – Otec, Boh – Syn a Boh – Duch Svätý. Je milujúci, dobrý a dokonale Svätý.

Hriech človeka

Veríme, že hriech nás všetkých oddelil od Boha a Jeho dobrého zámeru s našim životom. Všetci zhrešili a potrebujú odpustenie svojich hriechov.

Ježiš Kristus

Veríme, že Pán Ježiš Kristus, Boh a človek v jednom, nás zmieril s Bohom. Žil bezhriešny a príkladný život, zomrel na kríži namiesto nás a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby dokázal Jeho víťazstvo a zmocnil naše životy.

Pokánie

Veríme, že pre prijatie odpustenia hriechov a znovuzrodenie potrebujeme činiť pokánie z hriechov, veriť v Ježiša Krista a odovzdať sa Jeho vôli pre naše životy.

Krst vo vode

Veríme, že pre svätý a plodný život, ktorý pre nás Boh zamýšľa, potrebujeme byť pokrstení vo vode ponorením a vyjadriť tak verejne svoju vieru v Ježiša Krista.

Cirkev

Veríme, že Cirkev Ježiša Krista je Jeho telom a má odzrkadlovať Jeho slávu.

Svätý Duch

Veríme, že Svätý Duch prebýva v živote veriaceho od znovuzrodenia. Pre zmocnenie k životu s Kristom však potrebujeme prežiť aj krst vo Svätom Duchu, ktorého jeden z prejavov je aj hovorenie inými jazykmi.

Boží zámer s človekom

Veríme, že Boh vystrojil každého z nás, aby sme vedeli naplniť Jeho dobrý zámer pre náš život. Veríme, že Boh nás chce uzdravovať a meniť tak, aby sme mohli žiť zdravé a prosperujúce životy a aby sme mohli efektívnejšie slúžiť svojmu okoliu.

Večnosť

Veríme, že naša večnosť závisí od toho, ako odpovieme na evanjelium Ježiša Krista. Veríme, že Ježiš Kristus sa vráti skoro, tak, ako to zasľúbil.