KTO SME?

Bratislava City Church je jedným z cirkevných spoločenstiev, ktoré zastrešuje štátom uznaná Apoštolská cirkev na Slovensku. Apoštolská cirkev pôsobí na Slovensku a v Čechách vo viac ako 100 mestách či obciach.

Sme kresťanské spoločenstvo obyčajných ľudí, ktorí veria v neobyčajného Boha. Veríme v Boha, ktorý je dobrý a svoju lásku k človeku ukázal tým, že poslal svojho jednorodeného syna Ježiša Krista na túto Zem, aby zaplatil za naše hriechy a my sme tak skrze vieru v Neho získali večný život.

Sme miestom, ktoré spája ľudí s Bohom. Jedna z našich hodnôt je zrozumiteľnosť a preto komunikujeme nemenné biblické pravdy zrozumiteľným a moderným spôsobom.

Veľmi radi Vás medzi nami privítame.