Je niečo viac?

Zo série kázní:

Agnostici, mnoho ateistov, ale aj my kresťania sa väčšinou zhodneme na tom, že asi existuje niečo VIAC ako to, čo žijeme, či poznáme. Život musí byť viac ako to, že sa narodíme, vyrastieme, možno máme rodinu, a potom zomrieme a naša existencia sa skončí. Veríme, že život je viac, ako naplnenie potrieb nášho tela, splnenie si svojich zodpovedností a naplnenie svojich ašpirácií. A asi je viac, ako to, že tvoríme nové veci, hľadáme ideály, napredujeme a robíme život lepším pre iných. Počas tohto adventu sa pozrieme na to, že to hľadané viac, je možné nájsť. Je ním Boží dar pre nás – Boží syn, ktorý sa narodil pre nás. V tejto kázni budeme hľadať odpoveď cez vianočný príbeh o tom, ako pre narodeného Krista nebolo miesto v hostinci. A bol to vlastne hostinec? Božie viac prichádza tam, kde je miesto. A neprichádza cez veci, ale cez vzťah.