Sľub a proces

Zo série kázní:

Obdobie adventu si od nás vyžaduje istú dávku trpezlivosti. Ako kresťania očakávame druhý príchod Ježiša. Počas tohto očakávania si však uvedomujeme, že Boh v nás niečo formuje. Aj Mária dostala od anjela úžasný sľub, že prinesie na svet Spasiteľa, no prišiel s tým zároveň aj proces, v ktorom ju Boh formoval a pripravoval na úlohu matky Mesiáša. Podobne, aj my môžeme dôverovať Božím zasľúbenia, vediac, že im predchádza v našich životoch proces, v ktorom je v nás formovaný Kristus. Bez tohto procesu dosiahnutie Božích sľubov nie je možné.