Kazateľ: Pavol Zsolnai

Pavol Zsolnai

Takýto buď

Asi každý sme v živote zažili nepríjemný pocit toho, že nami niekto neoprávnene pohŕdal. Cítili sme sa nepochopení, znevážení, smutní, alebo možno nahnevaní. Dialo sa to aj mladému Timotejovi. To, či niekto nami pohŕda, alebo nie, často nevieme ovplyvniť. A to by ani nemalo byť zdrojom našej hodnoty. Pavol však pozýva Timoteja, aby sa zameral na niečo iné. Vyzýva ho, aby sa stal príkladom. Príkladom, ktorý je ako stopa, ktorá po nás zostáva. Príkladom, na ktorý mnohí čakajú v rozhodujúcich momentoch života. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Čo mám robiť?

Naposledy sme hovorili o Ježišovej výzve, či príkaze: „nebuďte ustarostení“. Do septembra vstúpime čítaním jedinečnej časti Pavlovho odkazu Timotejovi. Paradoxne v ňom hovorí: „o to maj starosť, aby bol tvoj pokrok zrejmý vo všetkom”. Kontext do ktorého to hovorí, je nielen jedinečný, ale zároveň veľmi relevantný do dnešných dní. Hovorí o posledných časoch a dáva svojmu mladému priateľovi výzvu, aby sa v týchto posledných časoch staral predovšetkým o zrejmý pokrok v svojom živote. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Dám ti kľúče

Za veľkým vyznaním nasledovalo zverenie obrovskej zodpovednosti. Ježiš povedal Petrovi: „Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva”. Kľúče bežne otvárajú to, čo je zatvorené, alebo zamykajú to, čo je otvorené. Môžu nám otvoriť dôležitú miestnosť, dom, či možno depozit. Ak ich máme, máme prístup na miesta, ktoré sú inak neprístupné. Apoštol Peter dostal ako prvý prísľub takýchto kľúčov, a to v jedinečný moment na svojho nasledovania Ježiša. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Dúfajte

Pán Ježiš povedal: „dúfajte…” Povedal to v čase pohody, keď sa to oveľa ľahšie počúvalo ako napríklad dnes. Nie. Povedal to na záver svojho vyučovania zaznamenaného v evanjeliu Jána, v 16. kapitole. Znelo to asi takto. Hovoril im, že už s nimi nebude hovoriť v obrazoch a hádankách. Učeníci sú nadšení, že tomu úplne rozumejú. Ježiš zomrie – zachráni ľudstvo a pôjde k nebeskému Otcovi a oni to ostanú, aby ďalej toto posolstvo. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Prestretý stôl

Prví kresťania boli známi tým, že súčasťou ich spoločného stretávania bolo lámanie chleba, či pamiatka Večere Pánovej, alebo stôl Pánov. Sám Ježiš im v tom dal príklad a Pavol apoštol to zdôraznil ako ustanovenie pre novozákonnú bohoslužbu. Pozvanie ku stolu sa však tiahne celým Písmom. Príbeh ľudstva začína v rajskej záhrade, kde Boh pozval človeka, aby jedol zo stromu života i z ostatných stromov, okrem stromu poznania dobrého a zlého. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Letnice – Ježiš o Duchu Svätom

Ježiš približne v polovici svojej služby začal pripravovať svojich učeníkov, ktorí boli vtedy ešte teeangeri, na to, že Jeho služba na zemi skončí. A že odíde naspäť k svojmu Otcovi. Oni o tom nechceli ani len počuť. Pán Ježiš im však hovorí, že je lepšie pre nich, aby odišiel, lebo keď odíde, tak pošle Ducha Svätého, ktorý bude s nimi stále. Isto si nevedeli vôbec predstaviť, ako by to vyzeralo, a čo by to znamenalo. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Marekov príbeh

Posledné týždne sme čítali to, čo evanjelista Marek napísal. Dnes budeme počuť jeho osobný príbeh. A ten je veľmi zaujímavý. Dočítame sa o ňom v siedmych krátkych zmienkach v NZ. Bola by obrovská škoda ho z týchto puzzle neposkladať, lebo jeho príbeh má silný odkaz.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Učenie s mocou

Evanjelista Marek paradoxne podrobne zaznamenáva jeden z prvých momentov Ježišovej služby. Deje sa to v mestečku Kafarnaum, ktoré na jednej strane bolo Ježišovým domovom v Galilei, a urobil tam veľa veľkých zázrakov, a na strane druhej je mestom, ktoré zostalo zatvrdené. Ježiš tu prichádza do synagógy a jeho služba je prerušená posadnutým človekom. Démon cez neho prehovorí a my sa dozvedáme dôležité veci o duchovnom svete. Je to silný moment, keď tí najbližší okolo Ježiša ešte nevedia, že nasledujú Syna Božieho, ale démoni to už jasne rozpoznávajú a boja sa. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Vzkriesenie – predpovedané a potvrdené

Christus resurrexit ! Evanjelista Marek zaznamenáva vzkriesenie veľmi jedinečným spôsobom. Píše o tom, ako od polovice svojho pôsobenia, Ježiš odkrýva pred učeníkmi mesiánske tajomstvo. Tri krát, vždy v jedinečnom kontexte, hovorí o tom, ako bude trpieť, zomrie a na tretí deň vstane z mŕtvych. …

Vypočuť kázeň »