Kazateľ: Pavol Zsolnai

Pavol Zsolnai

Učenie s mocou

Evanjelista Marek paradoxne podrobne zaznamenáva jeden z prvých momentov Ježišovej služby. Deje sa to v mestečku Kafarnaum, ktoré na jednej strane bolo Ježišovým domovom v Galilei, a urobil tam veľa veľkých zázrakov, a na strane druhej je mestom, ktoré zostalo zatvrdené. Ježiš tu prichádza do synagógy a jeho služba je prerušená posadnutým človekom. Démon cez neho prehovorí a my sa dozvedáme dôležité veci o duchovnom svete. Je to silný moment, keď tí najbližší okolo Ježiša ešte nevedia, že nasledujú Syna Božieho, ale démoni to už jasne rozpoznávajú a boja sa. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Vzkriesenie – predpovedané a potvrdené

Christus resurrexit ! Evanjelista Marek zaznamenáva vzkriesenie veľmi jedinečným spôsobom. Píše o tom, ako od polovice svojho pôsobenia, Ježiš odkrýva pred učeníkmi mesiánske tajomstvo. Tri krát, vždy v jedinečnom kontexte, hovorí o tom, ako bude trpieť, zomrie a na tretí deň vstane z mŕtvych. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

(ne)očakávaný Kráľ

Posledný týždeň pred zmŕtvychvstaním je kľúčový. Evanjelista Marek venuje tomuto týždňu takmer polovicu celého svojho záznamu evanjelia. A nie je to zbytočné. Dozvedáme sa detaily naplnenia proroctiev o tak dlho očakávanom Kráľovi. Paradoxne a zároveň presne, ako bolo prorokované, prichádza na osľati. Nie náhodou je spomínaná Betfága a Betánia. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Krst vodou a Duchom

Evanjelista Marek je stručný, priamy a ide vždy rovno k veci. Bez predstavenia nám hovorí o Jánovi Krstiteľovi, ktorý káže na brehu Jordána. Káže o pokání na odpustenie hriechov a krstí ľudí. A pritom sa deje niečo nevídané. Hoci to nie je miesto, kde by sa diali nejaké zázraky, alebo by počuli nejaké povzbudivé kázanie prichádzajú obrovské davy z celého Judska a Jeruzalema. Prichádzajú, aby vyznávali svoje hriechy a boli pokrstení. Zrazu prichádza aj samotný Ježiš, ktorý je tiež pokrstený.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Pokoj Vám

Učeníkom Pána Ježiša sa doslova v tých dňoch zosypal svet i celý život. Zostali bez vedenia, opustení a ustráchaní. Boli skrytý za zatvorenými dverami. Do toho fyzicky vstúpil zmŕtvychvstalý Ježiš a povedal dva krát slová, ktoré zostávajú večne platnými slovami do takýchto situácii: „Pokoj Vám!“ Čo znamenajú tieto slová, aká je ich autorita, ako ich môžeme aj v dnešných časoch prijať a zároveň požehnať nimi svet okolo seba – to je téma dnešnej kázne.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Čo sa deje so svetom

Po dekádach pokoja v našom európskom kontexte sme sa zrazu zobudili do vojny. Okamžite sme stáli pred otázkami: čo máme robiť, ako sa máme modliť, či to príde aj ku nám, či nebude tretia svetová vojna, ako to povieme svojim deťom. V tomto pastoračnom kázaní sa pozrieme na biblický pohľad na to: čo bude, čo sa vlastne deje a čo môžeme urobiť my.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Nedeľa vízie

Žijeme v jedinečnom čase a na jedinečnom mieste. Máme za sebou dva roky pandémie, ktorá veríme, že už speje ku koncu. Po 10 rokoch sme opäť v našej krajine mali sčítanie ľudu a jedna z vecí, ktorú sme sa dozvedeli je, že počet ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnemu vierovyznaniu stúpol o 10 %, a teda štvrtina našej krajiny neverí v Boha. Stúpa inflácia a neďaleko našich hraníc hrozí globálny vojnový konflikt.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Zmenený osud

Po modlitbe Otče náš, azda druhou najčastejšie spomínanou modlitbou v Biblii je Jábecova modlitba. O Jábecovi vieme veľmi málo. Nevieme takmer nič o tom, čo v živote urobil. Vieme „iba“ to, ako to urobil. V dlhom rodokmeni sa pisateľ Kronickej knihy Biblie akoby zastaví, a porozpráva nám krátky a predsa signifikantný príbeh.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Ježišova modlitba za nás

24 hodín pred ukrižovaním a približne 6 týždňov pred na nebo vstúpením sa Ježiš modlil najdlhšiu zaznamenanú modlitbu v celej novej zmluve. Dovoľuje nám nahliadnuť do hĺbky svojho srdca, odkrýva pred nami to, čo považuje za najdôležitejšie. Modlí sa za oslávenie Božie, modlí sa za všetkých svojich učeníkov a modlí sa za tých, ktorí ho ešte nespoznali.

Vypočuť kázeň »