Kazateľ: Pavol Zsolnai

Pavol Zsolnai

Keď je život silnejší

15 zo 66 biblických kníh tvorí prorocké knihy, a to zďaleka nie sú všetky proroctvá, ktoré Biblia prináša. Proroci nám po tom, ako zažili hlboké stretnutie s Bohom, odovzdávajú inšpirované posolstvá o Božom vzťahu k nám. Biblické proroctvá sú oveľa hlbšie ako predpovedanie budúcnosti. Jedným z biblických prorokov je Ezechiel. Muž, ktorý na vlastnej koži zažil pustošenie Jeruzalema a následný exil.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Všade dobre, doma najlepšie

Biblický Dávid sa v jednom zo svojich Žalmov modlí modlitbu, v ktorej hovorí, že len jedno si žiada od Boha a to je to, aby mohol bývať v dome Božom po všetky dni svojho života. Peter apoštol nás zas vyzýva, aby sme sa nechali zabudovať do domu Božieho ako živé kamene. Obraz živého kameňa nedáva vôbec zmysel. Ak je niečo živé, nie je to kameň. Ak je niečo kameň, tak to nie je živé.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Pripravené miesto

Domov je jedinečné miesto, kde sme doma. Biblia hovorí o dome Božom ako o dôležitom mieste od svojich prvých kníh. Božím domom nazýva miesto, kde je Boh a ľudia tam prežívajú Božiu prítomnosť. Od čias Krista sa tento obraz veľmi mení, ale zároveň aj pokračuje. Dom Boží sa už neviaže na miesto. Biblia hovorí o domove, ako večnom domove, kam všetci smerujeme.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Dopredu napriek bolesti

Obdobie pandémie nás obralo o ilúziu, že existuje život bez bolesti, hoci sa jej v západnej kultúre snažíme za každú cenu vyhnúť. Verím však, že sme sa naučili, že sme pozvaní k tomu, aby sme išli dopredu napriek bolesti. Problém bolesti je tu s nami od prvých stránok Biblie. Bolesť sa stáva znesiteľnou vtedy, keď vieme, že Boh je s nami a za nás. Bolesť nás buď urobí lepším človekom, alebo horším, ale asi nás nenechá tým, kým sme.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Ježiš plus nič

Posledný rok bol obrovskou príležitosťou žiť našu kresťanskú vieru v praxi, možnosťou byť užitočný, ale zároveň nám ukázal ako veľa vecí vieme vidieť inak, ako ľahko sa môžeme vzdialiť jeden druhému práve v čase, keby sme sa najviac potrebovali. To sa deje veľmi často vtedy, keď stratíme jasné zameranie na základ našej viery, na Ježiša a všetko to, čo pre nás znamená.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Zmena

Ďalšie ťažké slovo súvisí s našim príbehom CityChurch v Bratislave. Po 30 rokoch opúšťame miesto našich bohoslužieb v Istropolise. Je to pre nás veľká zmena. Sme vďační za všetky požehnania, ktoré sme tam zažili a zároveň sa tešíme, že prišiel čas vykročiť.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Úcta

Ďalším slovom z našej júnovej série Ťažké slová je slovo úcta. Na prvé počutie znie vlastne celkom ľahko, avšak je to slovo, ktoré sme prestali brať vážne. C. S. Lewis v knihe Abolition of Man hovorí: „Vysmievame sa z úcty a potom sme šokovaní, keď sme zrazu obklopení zradcami.“ Úcta však má v našom živote svoje nenahraditeľné miesto.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Božia záruka

Pred 2000 rokmi v 50. deň po Veľkej noci zažilo 120 ľudí naplnenie Ježišovej výzvy i zasľúbenia. Tým zasľúbením bolo, že nás Boh nenechá len tak osamotených a neistých, ale že nám pošle svojho Ducha, aby nám bol sprievodcom našim kresťanským životom.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Spoznaj svojho sprievodcu

Zabudnutý sprievodca. Kto to vlastne je? Prečo je zabudnutý? A čo to znamená pre náš život? To je téma, ktorej sa v CityChurch budeme počas celého nasledujúceho mesiaca!

Vypočuť kázeň »