Kazateľ: Pavol Zsolnai

Pavol Zsolnai

Dôvera alebo ustarostenosť

Boh je štedrý Boh. Od počiatku stvoril svet tak, aby v ňom človek mohol plnohodnotne a zmysluplne žiť. Bez nedostatku a bez obmedzených zdrojov. Avšak takto náš svet nepoznáme. Odkedy hriech vstúpil do príbehu človeka, svet poznáme ako miesto, kde je nedostatok, chudoba a obmedzené zdroje. A hoci Ježiš žil v tomto reálnom svete, napriek tomu nás pozýva, aby sme nežili ustarostený svet, alebo aby sme sa pozreli na to, ako Boh stvoril tento svet. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Medzi dvoma svetmi

Pavol apoštol nám vo svojom príbehu odkrýva tajomstvo toho, ako to je, keď stojíme medzi dvomi svetmi. Tým, v ktorom žijeme a tým, ktorý príde. Práve bol vo väzení v Ríme. Ešte predtým ho zajali v Jeruzaleme, v Cezarei podstúpil 3 krát zmanipulovaný proces s nespravodlivým koncom. Ako ho neskôr prevážali do Ríma, stroskotali. V čase, keď napísal svoje životné krédo, bol vo väzení v Ríme a nevedel, ako dopadne pred cisárom. Buď bude oslobodený, alebo odsudený a bude sťatý. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Raňajky so zmŕtvychvstalým Ježišom

Posledná kázeň v sérii Stolovanie s Ježišom je o jedinečných raňajkách, ktoré pripravil Ježiš učeníkom pri Tiberiadskom jazere. Opisuje ich evanjelista Ján. Hoci jeho evanjelium by mohlo skončiť v predchádzajúcej kapitole a všetko dôležité by bolo povedané, predsa píše ešte akýsi dodatok. Je to dorozprávanie príbehu, je to Petrov osobný príbeh. Peter je sklamaný zo seba, z toho ako zaprel Krista, a asi je stále zmätený zo všetkého, čo sa udialo. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Rezervované pre teba

Začali sme sériu: Stolovanie s Ježišom. Jedenie má v Biblii veľmi jedinečné miesto. Biblia začína pozvaním k jedlu v raji a končí jedlom, keď je cirkev na eschatologickej svadbe so svojim ženíchom. Starozmluvné momenty stolovania prorocky smerujú k Ježišovi. V tejto sérii skúmame momenty Ježišovho stolovania s rôznymi ľuďmi, ktoré sú zaznamenané evanjelistom Lukášom. Každý z nich je iný, a pri každom sa môžeme naučiť dôležitý princíp. Dnes sme hovorili o tom, ako Ježiš stretol Léviho, pozval ho k nasledovaniu, a ten ho následne zavolal na hostinu. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Nedeľa vízie

Každý rok sa zvykneme pozrieť na rok za nami, a tiež ten, ktorý je pred nami. Tento rok sme to urobili cez výzvu byť užitočný. V poďakovaní za predchádzajúci rok a pohľade na tento rok nás sprevádzali paralely z listu Filemonovi. Našou víziou je tvoriť komunity, v ktorých budú môcť ľudia stretnúť živého Boha. Budete počuť o tom, čo sa nám podarilo, aj o prioritách pre rok 2023.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Život

Život – slovo, ktoré používame každý deň, bez neho by sme tu neboli a predsa sa zdá, že o ňom tak málo vieme. Zdá sa, že si to uvedomoval aj evanjelista Ján. Spomína ho viac ako ostatní, vo svojom evanjeliu až 47 krát. Niektorí z nás o neho bojujú, iní si ho berú a ako ľudstvo sa nevieme dohodnúť na tom, kedy, a ako vlastne začína. Literatúra, filozofia, psychológia, biológia, ale aj ekonomika skúma jeho podstatu, zmysel a pravidlá. Tak ako pri všetkých dôležitých veciach, ani pri tejto téme Biblia nemlčí. Predstavuje nám život a jeho tri podoby. A potom nám predstavuje Syna Božieho, ktorý o sebe hovorí, že je život. Viac o tom môžete počuť v dnešnej kázni.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Už nikdy hladný

Rok 2023 otvárame sériou: SOM. Biblia v evanjeliu svätého Jána zaznamenáva 7 výrokov Pána Ježiša, v ktorých hovorí „Ja som…“. Ten výrok pripomína jedinečný moment zjavenia Božieho Mojžišovi, kde sa Boh predstavuje Mojžišovi presne týmito slovami. Pri Mojžišovi to však ostalo bez vysvetlenia toho, kto vlastne Boh je. Pán Ježiš prichádza, aby nám ukázal Boha – Otca a preto hovorí konkrétne obrazy toho, kým je. Dnes začneme Ježišovým výrokom – som chlieb života. Pán Ježiš ho povedal hneď potom, ako zázračne nasýtil zástupy a učí nás dôvere, že On je s nami aj v čase nedostatku. Avšak odkrýva nám niečo oveľa hlbšie a väčšie. Viac v tejto kázni.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Knieža pokoja

Svet do ktorého sa narodil Pán Ježiš vôbec nebol pokojný. Ani náš rok 2022 nebol. Bolesť vojny, trauma neistoty, pohnutý svet okolo nás. Aj preto sme si počas tohto adventu i Vianoc pripomínali, že Ježiš prišiel priniesť pokoj. Prišiel ako knieža pokoja. Ako niekto, kto môže priniesť pokoj, tam kde ho naozaj nieto. Na príbeh narodenie kniežaťa pokoja sa pozrieme cez obraz maliara, aj biblický príbeh, ktorý opisuje silu lásky, ktorá spôsobila, že Syn Boží prichádza na svet ako knieža pokoja.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Od bolesti k plnosti

Hoci bolesť nebola súčasťou Božieho zámeru pre život, hriech spôsobil, že sa rodíme do sveta, v ktorom je bolesť. Jób, ale i pisatelia Žalmov o nej neuveriteľne otvorene hovoria. Prorok Izaiáš nám zas zvestuje, že Syn Boží prišiel, aby niesol našu bolesť a na posledných stránkach nám Písmo víťazne oznamuje, že smerujeme k momentu, keď bolesť už nebude. Bolesť má svoj začiatok a má svoj koniec. Bolesť je signál, že niečo nejde dobre. Môže byť fyzická, bytostná, psychická, duchovná. Bolesť môže byť neznesiteľná, ak v nej ostaneme izolovaní jeden od druhého a od Boha. …

Vypočuť kázeň »