Kazateľ: Pavol Zsolnai

Pavol Zsolnai

Záleží na hriechu?

Záleží vôbec v dnešnej postmodernej relativistickej dobe na hriechu? Čo vlastne je hriech a čo spôsobuje. Hriech nie je slovo, ktoré patrí len do cirkvi. Pôvodné výrazy, ktoré prekladáme ako hriech, boli bežné spoločenské výrazy. To, čo znamenali, nám odkrýva podstatu hriechu a môžeme o tom počuť v tejto kázni. Mohli by sme to povedať aj takto: ak by bol život telom, tak hriech je smrteľný jed, ktorý s úsmevom prehĺtaš. Ak by bol život počítačom, tak hriech je fatálny vírus, ktorý sa rozšíri a zničí jeho software a potom aj hardware. Hriech je to, čo náš život okráda a ničí. Problémom je, že hoci vieme, že hriech nám ubližujte a oddeľuje nás od Boha, aj tak radi predstierame, že nás sa netýka.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Veľkonočná nedeľa – Odvalený kameň

Jedným zo symbolov Veľkej noci je odvalený kameň na hrobe. Kameň neudržal Krista v hrobe. Od zmŕtvychvstania Ježiša sú takéto kamene odvalované. Túto Veľkú noc sa pozrieme na príbeh dvoch učeníkov, ktorí to zažili na vlastnej koži. Prvým bol Peter. Peter je sklamaný zo seba, z toho ako zaprel Krista, a asi je stále zmätený zo všetkého, čo sa udialo. Uprostred tejto frustrácie, ktorá nám možno pripomína často aj náš príbeh, sa vyberie chytať ryby. A zrazu sa ako by príbehy opakujú. Tak ako pred časom nechytili nič, ani teraz. Tak ako pred časom, Ježiš im dal inštrukciu, kde spustiť siete, hoci to nedávalo zmysel. Tak ako vtedy, aj teraz chytia množstvo rýb. To však nie je tá najväčšia vec tohto príbehu. Nasleduje Ježišove pozvanie k raňajkám, ktoré zmenilo Petra. Druhým je Tomáš, ale veď si to vypočujte.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Protivenstvo

Slovo protivenstvo už asi nepoužívame v bežnom rozhovore, no vystihuje veci, s ktorými sa stretávame každý deň – negatívny nátlak, zastrašovanie či demotiváciu. Veci, ktoré nám sťažujú cestu za naším poslaním a môžu nás odhovárať od napĺňania vízie, ktorú sme dostali od Boha. Presne toto zažil aj Nehemiáš. Napriek tomu, že robil veci, ktoré mu povedal Boh, prišlo pohŕdanie, výsmech, útok, zmätok, zrada od najbližších, aj opakované vyhrážky. Nehemiáš nám ukazuje ako navigovať svoj život, keď to príde aj do nášho života.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Nedeľa vízie 2024

Nedeľa vízie, je míľnikom, pri ktorom sa pozeráme na uplynulý rok a povieme si, čo nás čaká a kam chceme v najbližšom období smerovať. Každý rok sa pozeráme na nadchádzajúci rok inšpiráciou cez slovo Božie. Tento rok vzácne zostaneme v téme obnovy. Cez slovo proroka Hageusa sa pozrieme na pozvanie budovať dom Boží. Biblia hovorí o troch domoch: našom dome, Božom dome a večnom dome. V tomto zdieľaní budeme hovoriť o tom, ako veríme, že Boh chce budovať svoj dom cez nás.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Dodržané zasľúbenie

Boh je Bohom obnovy. Bunky v našom tele sa obnovujú každých 7 až 10 rokov, za 7 rokov sme fyzicky novým človekom. Aj náš duchovný život potrebuje obnovu. To najväčšie obnovenie, aké môže človek zažiť je obnovenie vzťahu s Bohom – nazývame to znovuzrodenie. Obnovu však potrebujeme opakovane v našom živote. My sme začali sériu, ktorá nás prevedie biblickými knihami Ezdráša a Nehemiáša. Je to asi najväčší a zároveň až brutálne úprimný príbeh obnovenia. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Otče náš

Počas jedinečnej Ježišovej reči, ktorú nazývame kázeň na hore sa, alebo aj manifestom kresťanstva, poprosili učeníci Ježiša, aby ich naučil modliť sa. Ctilo ich to. Nepýtali sa na to, ako robiť zázraky, ako pritiahnuť zástupy, ale chceli vedieť ako sa modliť. To, čo nasledovalo bol šok a zároveň pobúrenie pre mnohých zákonníkov. Povedal im, aby sa modlili podobne ako On: „Otče náš, ktorý si na nebesiach…“. Boha nazývať otcom znelo ako trúfalosť a rúhanie. Niektorí Židia ho dokonca chceli za to zabiť. Jedine Ježiš nám však mohol ponúknuť toto pozvanie k nebeskému Otcovi. J. I. Paker to pekne zhrnul vo svojej knihe poznanie Boha, keď hovorí: „Otec je kresťanské meno Boha.” Tento rok sme začali pozvaním k modlitbe, k modlitbe k Otcovi.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Je niečo viac?

Agnostici, mnoho ateistov, ale aj my kresťania sa väčšinou zhodneme na tom, že asi existuje niečo VIAC ako to, čo žijeme, či poznáme. Život musí byť viac ako to, že sa narodíme, vyrastieme, možno máme rodinu, a potom zomrieme a naša existencia sa skončí. Veríme, že život je viac, ako naplnenie potrieb nášho tela, splnenie si svojich zodpovedností a naplnenie svojich ašpirácií. A asi je viac, ako to, že tvoríme nové veci, hľadáme ideály, napredujeme a robíme život lepším pre iných. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Rodina

Začali sme sériu: Pozvaní. Boh je veľmi osobný a predsa sa v dejinách spásy rozhodol konať cez spoločenstvo. Toto spoločenstvo sa volá cirkev – eklezia. Je to paradox, pretože dnes je cirkev často vnímaná veľmi negatívne. Ako cirkev mnoho krát nerobíme Bohu dobrú reklamu. Biblia, keď opisuje cirkev často používa obrazy, či prirovnania z každodenného života. Práve tie nám pomáhajú porozumieť ako to Boh s cirkvou myslel. V tejto kázni sme sa pozreli na prvé prirovnanie a to je rodina. Pavol ho veľmi zaujímavo popísal novým kresťanom v Thesalonikách. O tom bola táto kázeň.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Keď si bezradný

Druhá kapitola Daniela nás vtiahla do zvláštnej a neriešiteľnej situácie. Babylonskému kráľovi sa sníval sen. Hneď ako sa zobudil, vedel, že to bol bytostne dôležitý sen, ale paradoxne ho zabudol. Preto dal zvolať všetkých radcov, čarodejov i veštcov a chcel od nich nielen vysvetlenie sna, ale aj sen samotný. Kráľ sľúbil vysokú odmenu, ale aj krutý trest smrti ak sa to nepodarí. To hrozilo všetkým, vrátane Daniel a jeho priateľov. Všetci predvolaní pred kráľa sa začali brániť a hovorili, že to žiadny človek nemôže vedieť. Doslova povedali, že to môžu vedieť len bohovia, ktorí však nebývajú medzi smrteľníkmi. …

Vypočuť kázeň »