Kazateľ: Balázs Szamaranszký

Balázs Szamaranszký

Spoločenstvo

Písmo nám poskytuje obraz cirkvi, ako spoločenstva svätých. Spoločenstvo svätých je zažívanie intímnej komunity medzi veriacimi navzájom a s Bohom. Prežívať koinóniu svätých nie je lacné, stojí našu lásku a pokoru. Táto láska a pokora sa prejavuje službou jedni k druhým.

Vypočuť kázeň »
Balázs Szamaranszký

Bezo mňa nemôžete urobiť NIČ

Ježiš Kristus nám vo svojom podobenstve o pravom viniči ukazuje, že bez Neho nemôžeme nič. Nemôžeme byť spasení, nemôžeme prinášať ovocie kresťanského života a že je možné zísť z Božej cesty. V Ňom však všetko toto je možné.

Vypočuť kázeň »
Balázs Szamaranszký

Ja som chlieb života

V Jánovom evanjeliu Pán Ježiš o sebe sedem krát hovorí výrok: „Ja som…” Jeden z týchto výrokov hovorí hneď potom, ako zázračne nasýti chlebom a rybami obrovský zástup. Ľudia ho začnú nasledovať kvôli tomuto zázračnému nasýteniu. A On im začína rozprávať o tom, že On je chlebom života, dáva ho do kontrastu so zázrakom rozmnoženia chlebov a porovnáva ho so zázračným Božím zabezpečením v histórii – mannou. …

Vypočuť kázeň »
Balázs Szamaranszký

Kto hovoríte, že som?

V sérii kázní s názvom “Keď sa Ježiš pýta” sa počas leta 2019 zameriame na otázky, ktoré sa pýtal Ježiš počas svojho života. Ježiš skutočne kládol veľa otázok. Jedna z najdôležitejších otázok, ktorú sa Ježiš pýtal znela “Kto hovoríte, že som?” Odpoveď na túto otázku potrebuje mať každý z nás spoľahlivo zodpovedanú. Kto je pre teba Ježiš?

Vypočuť kázeň »