Séria kázní: Pozvaní

Balázs Szamaranszký

Spoločenstvo

Písmo nám poskytuje obraz cirkvi, ako spoločenstva svätých. Spoločenstvo svätých je zažívanie intímnej komunity medzi veriacimi navzájom a s Bohom. Prežívať koinóniu svätých nie je lacné, stojí našu lásku a pokoru. Táto láska a pokora sa prejavuje službou jedni k druhým.

Vypočuť kázeň »
Michal Kopanič

Stádo

V ďalšom zamyslení zo série „Pozvaní“ sa pozrieme bližšie na prirovnanie cirkvi k stádu. Stádo oviec pre nás často evokuje anonymnú a bezduchú masu. Nič však nie je ďalej od pravdy. Ovce majú mimoriadne rozvinutý zmysel pre orientáciu, rozpoznávanie hlasov a tvárí, skupinovú inteligenciu a pre výchovu mláďat. A taká je aj cirkev v obraze stáda. Je priestorom, kde môžeme stretnúť a spoznať Ježiša, poskytuje nám bezpečný priestor pre rast a tiež platformu, kde môžeme pomáhať a slúžiť iným.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Chrám

Chrám predstavuje v našom prvotnom ponímaní budovu. A je pravdou, že aj v biblických časoch oboch zákonov pojem chrám či svätostánok reprezentoval fyzický objekt. Okrem toho však vďaka učeniam Ježiša (ale tiež Pavla a Petra) vieme, že chrám je spojený aj s obrazom duchovného obydlia. A v neposlednom rade sa z Biblie dozvedáme aj to, že chrámy predstavovali miesto svätoslužby. Preto si potrebujeme uvedomiť, že tak, ako to bolo v prípade samotného Ježiša – ktorý podľa slov apoštola Jána prišiel na svet medzi ľudstvo, aby tu prebýval a šíril slávu Boha …

Vypočuť kázeň »
Samuel Lehocký

Nevesta

Cirkev je v Biblii pripodobňovaná k Neveste, ktorej Ženíchom je Pán Ježiš. On si ju vybral, očistil, posvätil a oddelil pre seba. On je ten, kto sa o ňu stará a vedie ju. Má pre nás plán! Áno pre nás! Lebo aj my sme súčasťou tejto celosvetovej cirkvi. Vypočujte si kázeň a nechajte sa povzbudiť!

Vypočuť kázeň »
Ján Tóth

Telo

Biblia na viacerých miestach prirovnáva cirkev k telu. V niekoľkých bodoch sa prakticky pozrieme ako byť súčasťou cirkvi z pohľadu prirovnania k TELU.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Rodina

Začali sme sériu: Pozvaní. Boh je veľmi osobný a predsa sa v dejinách spásy rozhodol konať cez spoločenstvo. Toto spoločenstvo sa volá cirkev – eklezia. Je to paradox, pretože dnes je cirkev často vnímaná veľmi negatívne. Ako cirkev mnoho krát nerobíme Bohu dobrú reklamu. Biblia, keď opisuje cirkev často používa obrazy, či prirovnania z každodenného života. Práve tie nám pomáhajú porozumieť ako to Boh s cirkvou myslel. V tejto kázni sme sa pozreli na prvé prirovnanie a to je rodina. Pavol ho veľmi zaujímavo popísal novým kresťanom v Thesalonikách. O tom bola táto kázeň.

Vypočuť kázeň »