Chrám

Zo série kázní:

Chrám predstavuje v našom prvotnom ponímaní budovu. A je pravdou, že aj v biblických časoch oboch zákonov pojem chrám či svätostánok reprezentoval fyzický objekt. Okrem toho však vďaka učeniam Ježiša (ale tiež Pavla a Petra) vieme, že chrám je spojený aj s obrazom duchovného obydlia. A v neposlednom rade sa z Biblie dozvedáme aj to, že chrámy predstavovali miesto svätoslužby. Preto si potrebujeme uvedomiť, že tak, ako to bolo v prípade samotného Ježiša – ktorý podľa slov apoštola Jána prišiel na svet medzi ľudstvo, aby tu prebýval a šíril slávu Boha – aj Jeho nasledovníci sú povolaní stať sa obrazným chrámom, ktorý je: 1. Božím príbytkom (je teda potrebné starať sa aj o naše fyzické schránky, telo), 2. duchovným obydlím pre zjavenie Božej slávy (a vítanie ďalších do Jeho kráľovstva) a 3. miestom služby (všetci sme kňazmi v našich každodenných životoch a robíme Božiu prácu prostredníctvom akejkoľvek úlohy, nám zverenej.)