Rodina

Zo série kázní:

Začali sme sériu: Pozvaní. Boh je veľmi osobný a predsa sa v dejinách spásy rozhodol konať cez spoločenstvo. Toto spoločenstvo sa volá cirkev – eklezia. Je to paradox, pretože dnes je cirkev často vnímaná veľmi negatívne. Ako cirkev mnoho krát nerobíme Bohu dobrú reklamu. Biblia, keď opisuje cirkev často používa obrazy, či prirovnania z každodenného života. Práve tie nám pomáhajú porozumieť ako to Boh s cirkvou myslel. V tejto kázni sme sa pozreli na prvé prirovnanie a to je rodina. Pavol ho veľmi zaujímavo popísal novým kresťanom v Thesalonikách. O tom bola táto kázeň.