Príbeh o dvoch kráľoch

Zo série kázní:

Na pozadí prvých kapitol proroka Daniela sa okrem známych príbehov rozvíja pred nami ešte jeden dôležitý príbeh. Je to príbeh dvoch kráľov. Jeden, ten pozemský, na pozadí týchto príbehov kladie postupne otázky, ktoré poznáme z nášho každodenného života. Je to otázka: kto je skutočným pánom múdrosti, kto je skutočným pánom času a kto je skutočným pánom nášho života, a pritom nám podsúva odpoveď, že je to v tomto prípade Nebukadnesar. V našom prípade to je niekedy človek, inokedy trend, alebo hlasná väčšina. Tieto príbehy odkrývajú životnú múdrosť o skutočnom kráľovi, Pánu Bohu, ktorý je ozajstným pánom múdrosti, času, aj života.