Keď ide opäť o všetko

Zo série kázní:

V ostatnej časti série o kresťanoch v exile sa opäť stretávame s Danielom – veteránom, ktorý má za sebou množstvo zápasov, kedy bol jeho život v ohrození. Tak ako Daniel, aj my sa často nachádzame v situáciách, kedy sa kompromis javí jednoduchšou a bezpečnejšou cestou. Ale tak ako v prípade Daniela, aj náš postoj vo chvíľach skúšky môže byť svedectvom pre ľudí okolo nás, alebo súčasťou našej prípravy pre nové obdobie.