Zabudnutý, ale verný

Zo série kázní:

Piata kapitola knihy Daniela nám predstavuje nového kráľa, nové obdobie a nové problémy babylonského kráľovstva. Hoci nám ponúka vzrušujúci príbeh o záhadnom výroku, napísanom tajnou rukou na stenu paláca, táto kapitola je v skutočnosti o niečom inom. Pokračuje v rozprávaní Danielovho príbehu – zjavuje nám opakovane jeho charakter a odhodlanie zostať verný izraelskému Bohu, aj napriek všetkým zmenám a nepriaznivým okolnostiam, ktoré v jeho okolí nastávajú. Tento obdivuhodný človek nám ukazuje príklad toho, ako v celoživotnej praxi vyzerá vernosť a poslušnosť živému Bohu, ku ktorej sme aj my všetci, nasledovníci Ježiša, povolaní.