Séria kázní: Kresťan v exile

Alexej Muráň

Príbeh o dvoch kráľoch

Na pozadí prvých kapitol proroka Daniela sa okrem známych príbehov rozvíja pred nami ešte jeden dôležitý príbeh. Je to príbeh dvoch kráľov. Jeden, ten pozemský, na pozadí týchto príbehov kladie postupne otázky, ktoré poznáme z nášho každodenného života. Je to otázka: kto je skutočným pánom múdrosti, kto je skutočným pánom času a kto je skutočným pánom nášho života, a pritom nám podsúva odpoveď, že je to v tomto prípade Nebukadnesar. V našom prípade to je niekedy človek, inokedy trend, alebo hlasná väčšina. Tieto príbehy odkrývajú životnú múdrosť o skutočnom kráľovi, Pánu Bohu, ktorý je ozajstným pánom múdrosti, času, aj života.

Vypočuť kázeň »
Michal Kopanič

Keď ide opäť o všetko

V ostatnej časti série o kresťanoch v exile sa opäť stretávame s Danielom – veteránom, ktorý má za sebou množstvo zápasov, kedy bol jeho život v ohrození. Tak ako Daniel, aj my sa často nachádzame v situáciách, kedy sa kompromis javí jednoduchšou a bezpečnejšou cestou. Ale tak ako v prípade Daniela, aj náš postoj vo chvíľach skúšky môže byť svedectvom pre ľudí okolo nás, alebo súčasťou našej prípravy pre nové obdobie.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Zabudnutý, ale verný

Piata kapitola knihy Daniela nám predstavuje nového kráľa, nové obdobie a nové problémy babylonského kráľovstva. Hoci nám ponúka vzrušujúci príbeh o záhadnom výroku, napísanom tajnou rukou na stenu paláca, táto kapitola je v skutočnosti o niečom inom. Pokračuje v rozprávaní Danielovho príbehu – zjavuje nám opakovane jeho charakter a odhodlanie zostať verný izraelskému Bohu, aj napriek všetkým zmenám a nepriaznivým okolnostiam, ktoré v jeho okolí nastávajú. …

Vypočuť kázeň »
Ján Tóth

Keď je ťažké pokoriť sa

Každý z nás niečo dosiahol. A viem si predstaviť že si si to tvrdo odpracoval. V 4. kapitole Daniela si pripomenieme že Boh je ten ktorý dáva a je ten ktorý berie. Mnohým pádom v živote sme mohli predísť nebyť našej pýchy. Nastav svoje srdce citlivo na túto tému a preskúmaj či ťa pýcha neodďaľuje od Jeho prítomnosti.

Vypočuť kázeň »
Samuel Lehocký

Keď ide o všetko

V tretej kapitole knihy Daniel, sa ukrýva známy príebeh v ktorom sa Šadrach, Mešach a Ábed-Nego nepoklonia soche kráľa. Sú preto hodený do ohnivej pece, ale Boh ich zázračne ochráni. Aj my čelíme modlám, ktoré nás môžu zviesť z priamej cesty za Bohom a tlakom, ktoré chcú aby sme sa prispôsobili svetu. Boh sľúbil že bude vždy s nami! Aj v ohnivej peci, aj v škole, aj v nemocnici. Vypočuj si túto kázeň a nechaj sa povzbudiť.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Keď si bezradný

Druhá kapitola Daniela nás vtiahla do zvláštnej a neriešiteľnej situácie. Babylonskému kráľovi sa sníval sen. Hneď ako sa zobudil, vedel, že to bol bytostne dôležitý sen, ale paradoxne ho zabudol. Preto dal zvolať všetkých radcov, čarodejov i veštcov a chcel od nich nielen vysvetlenie sna, ale aj sen samotný. Kráľ sľúbil vysokú odmenu, ale aj krutý trest smrti ak sa to nepodarí. To hrozilo všetkým, vrátane Daniel a jeho priateľov. Všetci predvolaní pred kráľa sa začali brániť a hovorili, že to žiadny človek nemôže vedieť. Doslova povedali, že to môžu vedieť len bohovia, ktorí však nebývajú medzi smrteľníkmi. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Keď si ďaleko od domova

Často sa sťažujeme, že v našich dňoch vôbec nie je ľahké žiť kresťanský život. Kresťanstvo obyčajne nie je tou „cool” alternatívou, ktorú by sme okolo nás mohli vidieť. V škôlke, škole, internáte, práci, či v politike. Žijeme v post-kresťanskej Európe, mení sa to, čo sa učí v školách a to, že Ježiš je pravda znie veľmi archaicky. Kresťanstvo už zďaleka nie je norma, tam kde sme. Náš príbeh je možno trošku podobný príbehu Daniela a jeho troch kamarátov, ktorí sa ocitli v exile. Kultúra, zvyky, požiadavky Babylona boli úplne iné ako ich viera v Boha. Napriek tomu nám ukázali jedinečný príklad ako žiť v takomto exile tak, že Boh bude vyvýšený. …

Vypočuť kázeň »