Keď si ďaleko od domova

Zo série kázní:

Často sa sťažujeme, že v našich dňoch vôbec nie je ľahké žiť kresťanský život. Kresťanstvo obyčajne nie je tou „cool” alternatívou, ktorú by sme okolo nás mohli vidieť. V škôlke, škole, internáte, práci, či v politike. Žijeme v post-kresťanskej Európe, mení sa to, čo sa učí v školách a to, že Ježiš je pravda znie veľmi archaicky. Kresťanstvo už zďaleka nie je norma, tam kde sme. Náš príbeh je možno trošku podobný príbehu Daniela a jeho troch kamarátov, ktorí sa ocitli v exile. Kultúra, zvyky, požiadavky Babylona boli úplne iné ako ich viera v Boha. Napriek tomu nám ukázali jedinečný príklad ako žiť v takomto exile tak, že Boh bude vyvýšený. Je to príbeh pre každého z nás a môže to byť príbeh každého z nás. Toto je prvá zo šiestich kázní, čítali sme prvú zo šiestich kapitol Daniela, ktoré budeme spolu postupne objavovať.