(ne)spokojnosť s NIČÍM

Zo série kázní:

Ak niečo kupujeme, zvyčajne nás požiadajú o dotazník spokojnosti, kde hodnotíme danú službu. Pavol v liste Timoteovi povzbudzuje k tomu, že zbožnosť so spokojnosťou je ziskom. Lebo nič sme si na svet nepriniesli, ani si z neho nezoberieme. Dnes sa zamyslíme nad významom týchto slov a tiež ako hodnotíme spokojnosť s naším životom.