Bezo mňa nemôžete urobiť NIČ

Zo série kázní:

Ježiš Kristus nám vo svojom podobenstve o pravom viniči ukazuje, že bez Neho nemôžeme nič. Nemôžeme byť spasení, nemôžeme prinášať ovocie kresťanského života a že je možné zísť z Božej cesty. V Ňom však všetko toto je možné.