Kazateľ: Daniela Gabovič

Daniela Gabovič

(ne)spokojnosť s NIČÍM

Ak niečo kupujeme, zvyčajne nás požiadajú o dotazník spokojnosti, kde hodnotíme danú službu. Pavol v liste Timoteovi povzbudzuje k tomu, že zbožnosť so spokojnosťou je ziskom. Lebo nič sme si na svet nepriniesli, ani si z neho nezoberieme. Dnes sa zamyslíme nad významom týchto slov a tiež ako hodnotíme spokojnosť s naším životom.

Vypočuť kázeň »
Daniela Gabovič

Ja som vzkriesenie a život

V tejto kázni sa vlhbime do témy vzkriesenia. Z príbehu Lázara sa dozvieme, že vzkriesenie je osobné “Ja som”, je možné a je zároveň zázračné, podobné, aké bolo to Ježišove vzkriesenie.

Vypočuť kázeň »
Daniela Gabovič

Takí, ako my – Lea

Často vyzdvihujeme hrdinov, ale zabúdame na vedľajšie postavy. Svet prirodzene oslavuje tých, ktorí sú viditeľní a zabúda na tých, čo sú neviditeľní. Dnes hovoríme o Lei, ktorá celý svoj život prežíva v pozícii druhej ženy Jakoba. Pozrime sa na niekoľko oblastí jej života, v ktorých sa napriek jej neviditeľnosti ukazuje Božia priazeň.

Vypočuť kázeň »