Kazateľ: Alexej Muráň

Alexej Muráň

Viac ako si zaslúžime

Náš priateľ Alexej Muráň nám v tejto kázni predstaví biblického Ezdráša. Kniha Ezdráš o vernosti Božej. V jej prvej časti popisuje začiatok historického naplnenia Božích zasľúbení o obnove. Spoznávame odvážnych ľudí ako je Zorobábel a Jozua, ktorí sú medzi prvými navrátilcami z exilu. Okrem fyzickej obnovy, ktorú robia, je však potrebná duchovná obnova. A tu prichádza na scénu vzácny muž – Ezdráš. Učí nás vzácnej lekcii, ako môžeme spolu vstúpiť do duchovnej obnovy. Od Boha totiž dostávame viac, ako si zaslúžime.

Vypočuť kázeň »
Alexej Muráň

Príbeh o dvoch kráľoch

Na pozadí prvých kapitol proroka Daniela sa okrem známych príbehov rozvíja pred nami ešte jeden dôležitý príbeh. Je to príbeh dvoch kráľov. Jeden, ten pozemský, na pozadí týchto príbehov kladie postupne otázky, ktoré poznáme z nášho každodenného života. Je to otázka: kto je skutočným pánom múdrosti, kto je skutočným pánom času a kto je skutočným pánom nášho života, a pritom nám podsúva odpoveď, že je to v tomto prípade Nebukadnesar. V našom prípade to je niekedy človek, inokedy trend, alebo hlasná väčšina. Tieto príbehy odkrývajú životnú múdrosť o skutočnom kráľovi, Pánu Bohu, ktorý je ozajstným pánom múdrosti, času, aj života.

Vypočuť kázeň »
Alexej Muráň

Otrok pri stole

V tomto kázaní sme pokračovali ďalším príbehom z ev. Lukáša, kde Ježiš stoloval s ľuďmi. Je to dramatický príbeh ženy, ktorá pri stole nemala čo robiť. Z veľkého pohľadu Biblie, Boh stvoril človeka a zároveň ho v raji pozval k radostnému a vzťah rozvíjajúcemu stolovaniu s ním. Príchodom hriechu sme odmietli toto pozvanie od Boha. Prišli sme o hlboké a blízke stolovanie s ním. Neskôr v chráme Boh obnovuje tento obraz ako sväté jedlo, ktoré však nie je pre nás všetkých. …

Vypočuť kázeň »
Alexej Muráň

Nebuďte ustarostení

Prvou starosťou, ktorú mal Adam a Eva, potom ako zhrešili, bola otázka, čo si majú obliecť Odvtedy môžeme pozorovať v Biblii, alebo histórii, či v našich životoch, že starosť človeka o jedlo a oblečenie nás sprevádza, či ovláda celý život. Ustarostenie o každodenné veci ovplyvňuje naše hodnoty, konanie, rozhodovanie, spánok i zdravie. Často nás oberá o večnú perspektívu života. Pán Ježiš hovorí, teda vlastne prikazuje: „Nebuďte ustarostení.” …

Vypočuť kázeň »
Alexej Muráň

Neúspešné uzdravenie

K porozumeniu evanjelia podľa Mareka a Mareka ako autora, je kľúčový príbeh, ktorý je popísaný v strede tohto evanjelia. Prvá polovica jeho knihy hovorí o Ježišovi ako víťazovi. V druhej začína Pán Ježiš odhaľovať to, že Jeho láska niečo stojí, teda vlastne stojí veľmi veľa. Marek nám v 8. kapitole vyrozpráva príbeh o mužovi, ktorý bol uzdravený zo slepoty. Nešlo to však len tak. Ježiš to urobil na dvakrát. Prečo?

Vypočuť kázeň »
Alexej Muráň

(Bez)nádejná situácia

Asi málo prorockých videní tak jedinečne vykresľuje Boha a jeho pôsobenie v našom živote. Prorok Zachariáš píše do nového obdobia a volá ľudí k tomu, aby sa navrátili k Bohu. V prorockom videní v tretej kapitole opisuje veľkňaza Józuu. Stojí tam, ako keby bol jedným z nás. Tento obraz sa však komplikuje. Po jeho pravici stojí Satan, ktorý chce na neho žalovať. A bolo by čo žalovať. Zasahuje to toho však Boh samotný a zastavuje Satana. Nedovolí mu prehovoriť. Boh je na Józuovej strane. Tým to však nekončí.

Vypočuť kázeň »