Neúspešné uzdravenie

Zo série kázní:

K porozumeniu evanjelia podľa Mareka a Mareka ako autora, je kľúčový príbeh, ktorý je popísaný v strede tohto evanjelia. Prvá polovica jeho knihy hovorí o Ježišovi ako víťazovi. V druhej začína Pán Ježiš odhaľovať to, že Jeho láska niečo stojí, teda vlastne stojí veľmi veľa. Marek nám v 8. kapitole vyrozpráva príbeh o mužovi, ktorý bol uzdravený zo slepoty. Nešlo to však len tak. Ježiš to urobil na dvakrát. Prečo? Tento príbeh je príbehom povedaným uprostred ďalšieho príbehu. A ten nám odhaľuje pointu, aj podstatu toho, aké je Ježišove poslanie a otvára aj naše oči k tomu, ako my môžeme chodiť v plnom zjavení, či s otvorenými očami.