(Bez)nádejná situácia

Zo série kázní:

Asi málo prorockých videní tak jedinečne vykresľuje Boha a jeho pôsobenie v našom živote. Prorok Zachariáš píše do nového obdobia a volá ľudí k tomu, aby sa navrátili k Bohu. V prorockom videní v tretej kapitole opisuje veľkňaza Józuu. Stojí tam, ako keby bol jedným z nás. Tento obraz sa však komplikuje. Po jeho pravici stojí Satan, ktorý chce na neho žalovať. A bolo by čo žalovať. Zasahuje to toho však Boh samotný a zastavuje Satana. Nedovolí mu prehovoriť. Boh je na Józuovej strane. Tým to však nekončí. Aj keď je Satan umlčaný, Jozua má na sebe špinavý odev. Boh do toho opäť vstupuje a vymieňa špinavý odev za slávnostné rúcho. A pozýva Jozuu, Boží ľud a každého z nás kráčať po nových – Božích cestách.