Izaiášove posolstvo do dnešných dní

Zo série kázní:

Prorok Izaiáš hovoril Boží odkaz do života Judského kráľovstva v čase, keď bolo obklopené silnými nepriateľmi z juhu, aj severu. Život kráľov sa zredukoval na politický kalkul toho, s kým majú spolupracovať a proti komu. To všetko sa dialo napriek tomu, že Boh jasne povzbudzoval svoj ľud, aby sa nevydal touto cestou, ale aby mu dôverovali a sústredili sa na naplnenie Božieho zámeru s nimi. Situácia bola už úplne neprehľadná, plná rôznych dohadov, rozdelených ľudí a neistoty. Boh však dáva svoje slovo do tejto situácie.