Kazateľ: Stephen Hertzog

Stephen Hertzog

Načo viera?

Biblia hovorí, že viera je v našom živote veľmi dôležitá. V dnešnej kázni sme od nášho hosťa počuli o tom, ako nám viera pomáha v našom živote. Keď prichádzame k Bohu, prichádzame s vierou, že Boh existuje. List Židom obsahuje jednu celú časť, ktorá nám hovorí o viere oveľa viac. Najprv popisuje vieru, ktorá nám pomáha vidieť a zažívať zázraky. Potom však ide autor listu ďalej a dramaticky nám opisuje, ako nám viera pomáha vtedy, keď v našom živote nevidíme zázrak. A v závere nám ukazuje, že viera nakoniec vždy víťazí. Viera nám ukazuje, že Božie dobré nakoniec vždy zvíťazí. Ako keď najprv nevidíme športový zápas, ale počujeme výsledok a my vieme, že náš tím vyhral. Celý zápas sa potom pozerá úplne inak. S vierou vieme mať úplne iný pohľad na život.

Vypočuť kázeň »
Stephen Hertzog

Štedrý sprievodca

Letnice sú v živote kresťana dôležitým míľnikom. Pripomíname si a oslavujeme realitu zoslania Svätého Ducha pre každého Ježišovho nasledovníka. V tejto realite sme všetci vítaní naplno žiť a pôsobiť. Moc a plnosť Božieho Ducha je dostupná pre nás všetkých.

Vypočuť kázeň »
Stephen Hertzog

Božie kráľovstvo je blízko

Často si v živote povzdychneme a povieme si slovíčko „keby”. Keby som viac zažíval Boha, keby som možno mal viac, alebo keby som žil v čase, keď Ježiš chodil po zemi. Marek nám však zachytáva, že keď tu Ježiš fyzicky bol, tak nám povedal, že kráľovstvo Božie je blízko, je pri nás a my sme pozvaní, aby sme v ňom žili. Žiadne „keby” nám nestojí v ceste. Božie kráľovstvo môžeme zažívať napriek našej minulosti, môžeme ho prežívať tu a teraz a Božie kráľovstvo otvára pred nami hodnotnú budúcnosť. Takéto pozvanie sa neodmieta.

Vypočuť kázeň »
Stephen Hertzog

Izaiášove posolstvo do dnešných dní

Prorok Izaiáš hovoril Boží odkaz do života Judského kráľovstva v čase, keď bolo obklopené silnými nepriateľmi z juhu, aj severu. Život kráľov sa zredukoval na politický kalkul toho, s kým majú spolupracovať a proti komu. To všetko sa dialo napriek tomu, že Boh jasne povzbudzoval svoj ľud, aby sa nevydal touto cestou, ale aby mu dôverovali a sústredili sa na naplnenie Božieho zámeru s nimi.

Vypočuť kázeň »
Stephen Hertzog

Spoznaj Božiu vôľu pre tvoj život

Ak sme sa rozhodli nasledovať Ježiša Krista tak si isto často kladieme otázku “Ako mám vedieť, čo je Božia vôľa pre môj život?”. Záleží nám na tom, aby sme naplno využili potenciál, s ktorým nás Boh stvoril. Úprimne Ho túžime nasledovať. Avšak odpoveď na túto otázku často akoby neprichádzala, alebo prichádza len veľmi ťažko. A čo v prípade, že sa rozhodneme nesprávne? Stephen Hertzog nás v tejto prvej kázni novej série “Božie povolanie” prevádza niekoľkými spôsobmi, ktoré potrebujeme urobiť, aby sme počuli Boží hlas a nechali sa Ním viesť.

Vypočuť kázeň »
Stephen Hertzog

Peniaze a materializmus

V tretej kázni novembrovej série “MÁM DOSŤ” nás náš vzácny priateľ Stephen Hertzog postavil pred výzvu, ktorou je materializmus. Koľko peňazí treba na to, aby bol človek spokojný? Vždy len o trochu viac. Aj o tom je materializmus. Pozývame vás vypočuť si túto kázeň a vstúpiť tak na cestu k slobode od materializmu.

Vypočuť kázeň »