Božie kráľovstvo je blízko

Zo série kázní:

Často si v živote povzdychneme a povieme si slovíčko „keby”. Keby som viac zažíval Boha, keby som možno mal viac, alebo keby som žil v čase, keď Ježiš chodil po zemi. Marek nám však zachytáva, že keď tu Ježiš fyzicky bol, tak nám povedal, že kráľovstvo Božie je blízko, je pri nás a my sme pozvaní, aby sme v ňom žili. Žiadne „keby” nám nestojí v ceste. Božie kráľovstvo môžeme zažívať napriek našej minulosti, môžeme ho prežívať tu a teraz a Božie kráľovstvo otvára pred nami hodnotnú budúcnosť. Takéto pozvanie sa neodmieta.