(ne)očakávaný Kráľ

Zo série kázní:

Posledný týždeň pred zmŕtvychvstaním je kľúčový. Evanjelista Marek venuje tomuto týždňu takmer polovicu celého svojho záznamu evanjelia. A nie je to zbytočné. Dozvedáme sa detaily naplnenia proroctiev o tak dlho očakávanom Kráľovi. Paradoxne a zároveň presne, ako bolo prorokované, prichádza na oslati. Nie náhodou je spomínaná Betfága a Betánia. Odviazaný oslík z pohľadu Markovho záznamu nám otvára novú perspektívu. Tento príbeh nie je len dávny, ale aj dnes veľmi aktuálny. Aj dnes v duchovnom význame slovo zložiť svoj plášť a privítať Kráľa.