Vzkriesenie – predpovedané a potvrdené

Zo série kázní:

Christus resurrexit! Evanjelista Marek zaznamenáva vzkriesenie veľmi jedinečným spôsobom. Píše o tom, ako od polovice svojho pôsobenia, Ježiš odkrýva pred učeníkmi mesiánske tajomstvo. Tri krát, vždy v jedinečnom kontexte, hovorí o tom, ako bude trpieť, zomrie a na tretí deň vstane z mŕtvych. Príbeh vzkriesenia z Markovho pera je potom opísanie troch dôkazov, ako sa to stalo. Prázdny hrob, nebeské posolstvo a očití svedkovia. Jeho príbeh vzkriesenia ostáva otvorený a pozýva nás stať sa jeho súčasťou.