Podťe za mnou

Zo série kázní:

Povolanie Ježišových prvých učeníkov sa nám môže na prvý pohľad javiť ako triviálny príbeh jednoduchých rybárov, ktorí sa z neznámych dôvodov rozhodli nasledovať Ježiša. Obsahuje však oveľa viac… Je to výzva pre nás všetkých, aby sme sa rozhodli zanechať všetko vzácne a dôležité v prospech Záchrancu, ktorý nás pozýva spolupracovať s ním na Jeho záchrannej misii pre ľudstvo. Byť Ježišovým učeníkom je o celoživotnom procese učenia sa od Majstra a o ochote vzdať sa svojho života a nasledovať Ho.