Kazateľ: Anna Armitage

Anna Armitage

Otec sirôt

Deň otcov nám poskytuje príležitosť zamyslieť sa nielen nad tým, ako vnímame otcovstvo vo všeobecnosti, ale si tiež pripomenúť našu pozíciu Božích detí. Boh je naším Otcom. Tí, ktorí lásku či pozornosť svojho pozemského otca vôbec nezažili, alebo svojho milovaného otca už pri sebe nemajú, sa v Božej perspektíve radia do špeciálnej skupiny ľudstva, voči ktorej má Boh vybudovaný špecifický vzťah. Boh sa totiž označuje za Otca sirôt. Sľubuje, že bude chrániť ich práva, starať sa o ich potreby a rozhodne ich nikdy neopustí. …

Vypočuť kázeň »
Anna Armitage

Čo ponúka Ježišov stôl

Ježišova Posledná večera. Ojedinelý čas okolo slávnostného stola s Jeho milovanými učeníkmi. Pán im oznamuje, ako veľmi sa na túto príležitosť na ich posledné vzájomné spoločenstvo tešil. Skôr, než príde čas Jeho utrpenia, chce im ešte odovzdať posledné slová potešenia a uistenia. Zároveň ich popri slávnosti Paschy uvádza do novej éry vzťahu s Bohom – novozmluvného obdobia, v ktorom si odteraz majú pripomínať Jeho ultimátnu obeť na kríži. …

Vypočuť kázeň »
Anna Armitage

Pokoj ľuďom

Naša adventná séria na tému Pokoj ľuďom končí posledným predvianočným zamyslením, priamo z ústredného textu pre toto obdobie Adventu 2022. „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.“ (Luk.2:14) Tu vidíme dva kľúčové aspekty vianočného posolstva pre celé ľudstvo… V prvom rade, ako to zástupy zvestujú pastierom, aj my si uvedomujeme Božiu slávu a veľkoleposť. No vzápätí sme v tomto výroku uistení aj o tom, že tento slávny Boh nám sprostredkoval možnosť prijať ultimátny pokoj v osobe Jeho Syna, ktorého skromný príchod medzi nás práve adventom oslavujeme. Aby teda v našom vnútri mohol vládnuť pokoj, musí v ňom vládnuť Kristus. Toto je posolstvom Vianoc aj dnes.

Vypočuť kázeň »
Anna Armitage

Podťe za mnou

Povolanie Ježišových prvých učeníkov sa nám môže na prvý pohľad javiť ako triviálny príbeh jednoduchých rybárov, ktorí sa z neznámych dôvodov rozhodli nasledovať Ježiša. Obsahuje však oveľa viac… Je to výzva pre nás všetkých, aby sme sa rozhodli zanechať všetko vzácne a dôležité v prospech Záchrancu, ktorý nás pozýva spolupracovať s ním na Jeho záchrannej misii pre ľudstvo. …

Vypočuť kázeň »
Anna Armitage

Generácie spolu pre Boha!

Jedným z najsilnejších aspektov života je vždy osobný ľudský príbeh. Príbeh nášho života. Na naše bohoslužby sme pozvali dvoch ľudí – Tomáša Štrbu a Eriku Brečeovú – a spýtali sme sa na ich príbehy. Príbehy toho, ako spoznali Boha, čo pre nich znamená duchovný domov, kto ich ovplyvnil na ich ceste životom. Zaujímali nás ich výzvy, prekážky, a najmä ich autentické skúsenosti. Anna Armitage potom krátko porozprávala o mieste rôznych generácií v cirkvi s praktickou výzvou pre každého z nás.

Vypočuť kázeň »
Anna Armitage

Stratené vzťahy

V ďalšej kázni našej letnej série sa zamyslíme nad témou ‘strát a nálezov’ v spojení s medziľudskými vzťahmi. Tie sú pre život každého jedinca esenciálnym aspektom bytia. Avšak, v uplynulom období utrpeli naše vzájomné vzťahy mnoho rán a neočakávaných sklamaní. Aj medzi kresťanmi pozorujeme nepriaznivý trend rozbitých väzieb a oslabenie spoločnej jednoty, ktorou by sme mali svedčiť vo svete o Božej láske.

Vypočuť kázeň »
Anna Armitage

Čo so svetlom?

Dnes začíname špeciálne o 9:45, pretože máme pripravený program aj pre naše deti! V posledných týždňoch v CityChurch hovoríme dosť často o svetle. Asi si hovoríte, čo to vlastne znamená. Ak teda chcete vedieť “Čo so svetlom?”, dnes sa to dozviete od Anky Armitage, ktorá s nami bude zdieľať mnoho skvelých myšlienok.

Vypočuť kázeň »
Anna Armitage

Takí, ako my – Noemi

V dnešnom pokračovaní série kázní s názvom TAKÍ, AKO MY sme sa spolu s Ankou Armitage pozreli na príbeh biblickej ženy Noemi. Jej príbeh sa odohráva počas obdobia vlády Sudcov a je plný tragédií a serióznych životných výziev. Cez stratu milovaného manžela a neskôr jej oboch synov zostáva Noemi sama so svojimi nevestami. Vypočujte si lekcie z jej príbehu a nechajte sa povzbudiť do ťažkých životných okolností.

Vypočuť kázeň »
Anna Armitage

Detský vianočný program 2019

Prinášame video záznam detského vianočného programu, ktorý poukazuje na skutočný význam Vianoc. Na program nadviazala Anka Armitage pokračovaním série kázní HĽADANIE KRÁĽA.

Vypočuť kázeň »