Otec sirôt

Zo série kázní:

Deň otcov nám poskytuje príležitosť zamyslieť sa nielen nad tým, ako vnímame otcovstvo vo všeobecnosti, ale si tiež pripomenúť našu pozíciu Božích detí. Boh je naším Otcom. Tí, ktorí lásku či pozornosť svojho pozemského otca vôbec nezažili, alebo svojho milovaného otca už pri sebe nemajú, sa v Božej perspektíve radia do špeciálnej skupiny ľudstva, voči ktorej má Boh vybudovaný špecifický vzťah. Boh sa totiž označuje za Otca sirôt. Sľubuje, že bude chrániť ich práva, starať sa o ich potreby a rozhodne ich nikdy neopustí. V Jeho láskavom otcovskom prístupe môže každý nájsť bezpečné a pokojné miesto pre sklamané či opustené srdce.