Žijem pre…

Zo série kázní:

V Skutkoch apoštolov sa prvý krát dozvedáme o tom, aký bol skutočný život prvých kresťanov. Dovtedy v evanjeliách veľa čítame o tom, ako žil Ježiš, možno niečo o tom, ako žili jeho učeníci a potom ešte o momentoch, keď zrazu nejaké zástupy zažili niečo zázračné. Ale ako žili doma, čo sa dialo v ich rodinách, čo robili, keď prišli každodenné problémy. Dnes sa pozrieme na prvý takýto záznam. Je z prostredia prvej cirkvi. Hovorí nám o tom, čo robili, ale oveľa viac. Odkrýva pred nami dôvod PRE…čo žili. To prečo žili, definovalo čo robili.