Vlastník alebo správca

Zo série kázní:

Napriek tomu, že štedrosť možno preukazovať viacerými spôsobmi, téma štedrosti je často spájaná s peniazmi. Aké ale peniaze sú? Sú peniaze zlé? Potrebujeme o nich vôbec hovoriť? Väčšina ľudí je zároveň presvedčená, že sme vlastníkmi svojich často ťažko zarobených peňazí. Ak sa ale pozrieme na to, čo nám hovorí Biblia, realita je trocha iná. Boh je vlastníkom všetkého a očakáva od nás, že budeme Jeho zdroje spravovať ako verní a dobrí správcovia. Aj o tom budeme počuť v tejto kázni našej sérii o štedrosti.