Séria kázní: Štedrý Boh

Miro Čorba

Vlastník alebo správca

Napriek tomu, že štedrosť možno preukazovať viacerými spôsobmi, téma štedrosti je často spájaná s peniazmi. Aké ale peniaze sú? Sú peniaze zlé? Potrebujeme o nich vôbec hovoriť? Väčšina ľudí je zároveň presvedčená, že sme vlastníkmi svojich často ťažko zarobených peňazí. Ak sa ale pozrieme na to, čo nám hovorí Biblia, realita je trocha iná. Boh je vlastníkom všetkého a očakáva od nás, že budeme Jeho zdroje spravovať ako verní a dobrí správcovia. Aj o tom budeme počuť v tejto kázni našej sérii o štedrosti.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Princípy štedrosti – zvladneš to aj ty!

Ako sa môžeme stať štedrými ľuďmi, podľa vzoru Božej štedrosti k nám? Biblia nám k tomu dáva niekoľko zásad a princípov, ktoré nám pomôžu robiť dobré rozhodnutia, ako aj vstúpiť do štedrého života naplneného radosťou. Žiť s postojom štedrosti je pre nás požehnaním a obohatením, a zároveň tak odrážame Boží obraz v nás.

Vypočuť kázeň »
Stephen Hertzog

Štedrý sprievodca

Letnice sú v živote kresťana dôležitým míľnikom. Pripomíname si a oslavujeme realitu zoslania Svätého Ducha pre každého Ježišovho nasledovníka. V tejto realite sme všetci vítaní naplno žiť a pôsobiť. Moc a plnosť Božieho Ducha je dostupná pre nás všetkých.

Vypočuť kázeň »
Milan Presburger

Najlepší darca

Náš hosť Milan Pressburger hovoril na tému: Najväčší darca. Boh je štedrý Boh a to nie je len vzdialená pravda, ale On tak naozaj koná. Milan nás previedol biblickým príbehom, ktorý pripomína náš bežný život. Učeníci čelili potrebe a uprostred tej potreby Ježiš vypôsobil jej naplnenie. Pritom použil učeníkov, ktorí si nevedeli predstaviť, že môžu byť súčasťou tohto zázraku. Boh nás povolal, aby sme ho spoznali. Boh nám vo svojom Synovi dal každý dar. …

Vypočuť kázeň »
Michal Kopanič

Buď požehnaný, aby si bol požehnaním

Bôh v svojej štedrosti požehnal človeka. Požehnanie ale nie je len darom. Je našou zodpovednosťou priniesť ho do svojho okolia. A tak, ako Pavol a Sílas, Corrie ten Boom, alebo Nick Vujicic, schopnosť priniesť požehnanie nestrácame napriek nepriaznivým okolnostiam, či trápeniu. Práve naopak.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Dôvera alebo ustarostenosť

Boh je štedrý Boh. Od počiatku stvoril svet tak, aby v ňom človek mohol plnohodnotne a zmysluplne žiť. Bez nedostatku a bez obmedzených zdrojov. Avšak takto náš svet nepoznáme. Odkedy hriech vstúpil do príbehu človeka, svet poznáme ako miesto, kde je nedostatok, chudoba a obmedzené zdroje. A hoci Ježiš žil v tomto reálnom svete, napriek tomu nás pozýva, aby sme nežili ustarostený svet, alebo aby sme sa pozreli na to, ako Boh stvoril tento svet. …

Vypočuť kázeň »