Najlepší darca

Zo série kázní:

Náš hosť Milan Pressburger hovoril na tému: Najväčší darca. Boh je štedrý Boh a to nie je len vzdialená pravda, ale On tak naozaj koná. Milan nás previedol biblickým príbehom, ktorý pripomína náš bežný život. Učeníci čelili potrebe a uprostred tej potreby Ježiš vypôsobil jej naplnenie. Pritom použil učeníkov, ktorí si nevedeli predstaviť, že môžu byť súčasťou tohto zázraku. Boh nás povolal, aby sme ho spoznali. Boh nám vo svojom Synovi dal každý dar. A Boh nás posiela, aby sme ním slúžili ďalej. Tieto pravdy Milan doplnil o osobné príbehy takéhoto Božieho konania v ich službe.