Kazateľ: Milan Presburger

Milan Presburger

Najlepší darca

Náš hosť Milan Pressburger hovoril na tému: Najväčší darca. Boh je štedrý Boh a to nie je len vzdialená pravda, ale On tak naozaj koná. Milan nás previedol biblickým príbehom, ktorý pripomína náš bežný život. Učeníci čelili potrebe a uprostred tej potreby Ježiš vypôsobil jej naplnenie. Pritom použil učeníkov, ktorí si nevedeli predstaviť, že môžu byť súčasťou tohto zázraku. Boh nás povolal, aby sme ho spoznali. Boh nám vo svojom Synovi dal každý dar. …

Vypočuť kázeň »
Milan Presburger

Cirkev – miesto pre mladých

V tejto poslednej kázni našej série Tu som doma sa s nami zdieľa náš priateľ, priateľ mladých ľudí, evanjelista a pastor Milan Presburger. Upriamil našu pozornosť na to, že Boh je Bohom, ktorý vždy robí nové veci. A práve preto cirkev je miestom všetkých generácii a je isto miestom mladých ľudí.

Vypočuť kázeň »
Milan Presburger

Zázračná viera

Biblia dvakrát spomína, že Ježiš bol prekvapený, alebo ako niektoré preklady hovoria „udivený“. Raz to bolo kvôli viere niekoho a druhý krát kvôli nevere. Vieru mal paradoxne neverec a neverili tí, o ktorých by sme predpokladali, že isto budú veriť. K večnému Bohu nemôžeme prísť bez viery, lebo ak neveríme že Boh je, nemá význam prichádzať ku Nemu. O tom ako naša viera vplýva na náš každodenný život a i na našu večnosť bude hovoriť Milan Presburger.

Vypočuť kázeň »