Cirkev – miesto pre mladých

Zo série kázní:

V tejto poslednej kázni našej série Tu som doma sa s nami zdieľa náš priateľ, priateľ mladých ľudí, evanjelista a pastor Milan Presburger. Upriamil našu pozornosť na to, že Boh je Bohom, ktorý vždy robí nové veci. A práve preto cirkev je miestom všetkých generácii a je isto miestom mladých ľudí. To, čo robí cirkev domovom pre mladých v prvom rade nie je vonkajšia forma. V prvom rade sú to bezpečné vzťahy, v ktorých mladí môžu hľadať Božie nové veci pre svoj život.