Keď je život silnejší

Zo série kázní:

15 zo 66 biblických kníh tvorí prorocké knihy, a to zďaleka nie sú všetky proroctvá, ktoré Biblia prináša. Proroci nám po tom, ako zažili hlboké stretnutie s Bohom, odovzdávajú inšpirované posolstvá o Božom vzťahu k nám. Biblické proroctvá sú oveľa hlbšie ako predpovedanie budúcnosti. Jedným z biblických prorokov je Ezechiel. Muž, ktorý na vlastnej koži zažil pustošenie Jeruzalema a následný exil. To všetko v čase, kedy mnohí svoje zbožné priania na skoré vyslobodenie, hovorili ako proroctvo, čím však len ľudí zavádzali. Uprostred toho všetkého, Boh zveril Ezechielovi historické prorocké posolstvo, ktoré stálo medzi starým a novým vekom. Proroctvo, ktoré dáva do kontrastu suché kosti a nádej, že sa do nich navráti život. Je to proroctvo, ktoré sa už naplnilo, a zároveň sa stále napĺňa – v suchých obdobiach života človeka.