Štedrý sprievodca

Zo série kázní:

Letnice sú v živote kresťana dôležitým míľnikom. Pripomíname si a oslavujeme realitu zoslania Svätého Ducha pre každého Ježišovho nasledovníka. V tejto realite sme všetci vítaní naplno žiť a pôsobiť. Moc a plnosť Božieho Ducha je dostupná pre nás všetkých.