Buď požehnaný, aby si bol požehnaním

Zo série kázní:

Bôh v svojej štedrosti požehnal človeka. Požehnanie ale nie je len darom. Je našou zodpovednosťou priniesť ho do svojho okolia. A tak, ako Pavol a Sílas, Corrie ten Boom, alebo Nick Vujicic, schopnosť priniesť požehnanie nestrácame napriek nepriaznivým okolnostiam, či trápeniu. Práve naopak.