Dôvera alebo ustarostenosť

Zo série kázní:

Boh je štedrý Boh. Od počiatku stvoril svet tak, aby v ňom človek mohol plnohodnotne a zmysluplne žiť. Bez nedostatku a bez obmedzených zdrojov. Avšak takto náš svet nepoznáme. Odkedy hriech vstúpil do príbehu človeka, svet poznáme ako miesto, kde je nedostatok, chudoba a obmedzené zdroje. A hoci Ježiš žil v tomto reálnom svete, napriek tomu nás pozýva, aby sme nežili ustarostený svet, alebo aby sme sa pozreli na to, ako Boh stvoril tento svet. Poukazuje nám na vtáky, či poľné kvety, ktoré sú jeho stvorenstvom a stará sa o ne. Dáva tento stvorený svet do kontrastu zo starostlivosťou nebeského Otca o svoje deti. Ustarostenosť nás len paralyzuje a oddelí od zdroja štedrosti, ktorým je Boh. Dôvera, alebo ustarostenosť. Musíme si vybrať.